آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - ارزیابی ریسك حریق

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

ارزیابی ریسك حریق

محمود بشیری نسب، دانشگاه علامه طباطبایی

به نقل از پایگاه پیام ایمنی

چكیده

به منظور حصول اطمینان از ایمن بودن شرایط، پایش مستمر محیط کار جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک این خطرات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حریق به عنوان یكی از خطرات عمده در محیط های كاری، از اهمیت خاصی در این تجزیه و تحلیل ها برخوردار است؛ از این رو علاوه بر استفاده از روش های عمومی، تکنیک های خاصی به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک های حریق ابداع شده است. این تکنیک ها و روش ها که به طور معمول در قالب طرح های «ارزیابی ریسك حریق» به کار می روند، گستره وسیعی از بازدیدهای دوره ای با استفاده از چک لیست تا شبیه سازی توسط نرم افزارهای مهندسی حریق را در بر می‌گیرند.  

با توجه به ماهیت فعالیت ها و تنوع مواد و کالاها، بهره گیری از روش های مناسب برای ارزیابی ریسك حریق های احتمالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  در این مقاله ضمن مرور اجمالی مفاهیم فرایند ارزیابی ریسك حریق، روش پیشنهادی ASTM1 جهت استفاده از سناریو در ارزیابی ریسك حریق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سناریوی حریق شرح مفصلی از شرایط مرتبط با شروع یا گسترش یك حریق است که شامل یك یا چند مرحله قبل از شروع احتراق تا رسیدن به اشتعال كامل می‌باشد. به این ترتیب با استفاده از ساختار سناریو می توان اقدامات کنترلی و پیشگیرانه را در هر کدام از مراحل شروع تا گسترش حریق لحاظ نمود.

 

1- مقدمه

همه ساله خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی فراوانی در اثر وقوع حریق بر سازمان های مختلف تحمیل می‌گردد. پیشرفت علم و تكنولوژی، تغییر در فرآیند ها و روش های تولید، استفاده روز افزون از مواد شیمیایی گوناگون و به طور خلاصه تغییرات عمده در سبك زندگی و کار، تدابیر جدی‌تر و اثر بخش‌تر را به منظور آمادگی و مقابله با حریق و اثرات ناشی از آن می‌طلبد. برخورداری از تجهیزات پیشرفته ایمنی و آ‎تش نشانی به تنهایی جوابگوی نیازها نیست و بهره گیری از یك برنامه جامع جهت شناسایی پتانسیل‌های حریق و ارایه راهكارهایی به منظور مواجهه با حوادث مربوط به آن ضرورتی انكارناپذیر است.

ارزیابی ریسك حریق با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك های مرتبط با آنها در نهایت به تدوین برنامه‌ای جهت پیشگیری از وقوع حریق و نیز مقابله با حریق های احتمالی جهت كاهش اثرات آنها می‌پردازد.

امروزه روش های مختلفی به منظور ارزیابی ریسك حریق به كار برده می‌شود. این روش ها دربردارنده دامنه وسیعی از روش های كاملا كیفی تا تكنیك های كمی می‌باشند كه اساس آنها بهره‌گیری از روابط ریاضی می‌باشد. در روش های بینابینی، از سیستم های شاخص‌دهی و امتیازدهی استفاده شده و ارزیابی به صورت نیمه‌كمی انجام می‌گیرد.

استفاده از ساختار سناریو روشی است که برای ارزیابی ریسك حریق در ASTM مورد تاكید قرارگرفته است.

 

2- مفاهیم اولیه

خطر: به شرایطی اطلاق می‌شود كه دارای پتانسیل آسیب و صدمه به افراد، خسارت به دارایی ها و از بین بردن مواد یا كاهش كارایی در اجرای یك عمل از پیش تعیین شده باشد.

شدت خطر2: عبارتست از یك توصیف طبقه‌بندی شده از سطـــح خطرات براسـاس پتانسیل واقعی یا مشاهده شده آنها درایجاد جراحت، صدمه و یا آسیب.

 

احتمال خطر: عبارتست از امكان‌ بروز شرایط خاص در یك وضعیت معین.

 

حادثه: واقعه‌ای برنامه‌ریزی نشده و گاهی صدمه آفرین یا خسارت رسان كه انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی فعالیت ها را مختل می‌كند و همواره در اثر اعمال یا شرایط ناایمن و یا تركیبی از آنها به وقوع می‌پیوندد.

 

ریسك: عبارتست از امكان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن

 

ایمنی: میزان یا درجه فرار از خطر.

 

3- فرایند ارزیابی ریسك حریق

ارزیابی ریسك حریق فرایندی سیستماتیك جهت شناسایی و ارزیابی خطرات حریق (با توجه به احتمال وقوع و پیامدهای احتمالی) و تعیین اولویت های عملیاتی به منظور پیشگیری از وقوع حریق و مواجهه با حوادث ناشی از آن است.

فرایند ارزیابی ریسك حریق را می‌توان در 5 مرحله اصلی خلاصه كرد.

ادامه مطلب را مطالعه نمایید...3-1- شناسایی خطرات حریق

در شناسایی خطرات حریق معمولا به سه عنصر اصلی تشكیل دهنده آن (اكسیژن، منبع سوخت، منبع اشتعال) پرداخته می‌شود و جهت پیشگیری از وقوع حریق سعی می‌شود هر كدام از این عناصر محدود گردد.

 

3-2- شناسایی افرادی كه در معرض ریسك حریق هستند

یكی از مهمترین بخشهای ارزیابی ریسك حریق، تشخیص این است كه در صورت بروز حریق چه كسانی در معرض ریسك خواهند بود و نیز اینكه این افراد چگونه از وقوع حریق مطلع خواهند شد و چطور به مقابله با حریق یا فرار از محل خواهند پرداخت. با شناسایی افرادی كه در معرض ریسك هستند، می توان برنامه‌های آموزشی مناسب را برای آنها تدوین كرد و آنها را جهت مواجهه با شرایط اضطراری در صورت بروز حریق و نیز تخلیه اضطراری آماده نمود.

 

3-3- ارزیابی ریسك وتعیین اولویت های عملیاتی

در این مرحله ریسك خطرات شناسایی شده، محاسبه و ارزیابی می‌گردد. آنگاه كفایت برنامه‌های ایمنی موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد و درنهایت با توجه به سطح ریسك قابل تحمل3 به اولویت‌بندی عملیات اجرایی پرداخته می‌شود.

برای محاسبه ریسك، روش های مختلفی موجود می‌باشد. بـا توجه به تعریف، ریسك را می‌توان از ضرب نمودن احتمال وقوع حادثه در شدت پیامد آن محاسبه نمود. در برخی مراجع از شاخص فركانس نیز استفاده می‌شود كه در این صورت فرمول محاسبه ریسك عبارت است از

 

فركانس * شدت پیامد * احتمال وقوع = ریسك

 

روش دیگری كه در برخی مراجع به آن اشاره شده استفاده از شاخص حداكثر زیان ممكن می‌باشد:

 

(احتمال + 4MPL + شدت ) * تواتر = ریسك

 

در این فرمول تعداد افراد در معرض ریسك به عنوان شدت در نظر گرفته شده و حداکثر زیان ممكن با مقیاسی از 1 تا 50 درجه‌بندی می‌شود.

ممكن است شاخص های مورد استفاده در ارزیابی ریسك كیفی باشند. به عنوان مثال برای هر كدام از شاخص های شدت و احتمال از درجه‌بندی بالا، متوسط و پایین می‌توان استفاده كرد؛ یا اینكه برای شدت از درجه‌بندی: صدمه‌زای كم، صدمه‌زا و صدمه‌زای شدید و برای احتمال از درجه‌بندی: بسیار غیر محتمل، غیر محتمل و محتمل استفاده نمود.

اما رویكردی كه به منظور ارزیابی ریسك حریق در برخی از استانداردهای  ASTMبه آن اشاره شده، استفاده از سناریوهای حریق است. این استانداردها به عنوان استانداردهای راهنما به طور كلی حاوی الزاماتی در مورد چگونگی تدوین استاندارهای ارزیابی خطر و ریسك حریق می‌باشند. روشی كه برای توسعه استانداردهای ارزیابی ریسك حریق در ASTM مورد تاكید قرارگرفته، استفاده از ساختاری است كه در آن موارد ذیل لحاظ شده باشد.

 

3-3-1-  تعیین دامنه

در تعریف دامنه ارزیابی باید موارد ذیل بیان گردد:

 

- محصول یا كلاس محصول مورد نظر

- سناریوهای حریقی كه به آنها پرداخته شده است

- فرضیات استفاده شده

- نقاط تغییرپذیری و تعمیم‌پذیری در نتایج حاصله

- ساختار رویة استفاده شده (مدل ها، روش های آزمون، منابع اطلاعاتی و غیره)

- هرگونه محدودیتی در استفاده از روش (شامل نوع تصرف، نوع محصول و…).

 

3-3-2- تعیین اندازه اثر حریق

آثار حریق به طور كلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 

- اثرات حریق بر افراد

- اثرات مالی حریق (اثرات حریق بردارایی ها)

- اثرات زیست محیطی حریق.

 

آسیب های حریق بر افراد می‌تواند ناشی از موارد ذیل باشد:

 

 • مواد سمی تولید شده توسط حریق
 • آسیب های حرارتی (سوختگی و استرس حرارتی) در اثر همرفت و شارتابشی
 • محدودیت دید در اثردود (می‌تواند باعث اختلال در فرار شود)
 • كمبود اكسیژن
 • آوار

 

آسیب به دارایی ها (زیان مالی) می‌تواند مستقیم (در اثر حرارت، مواد خورنده، دود با اطفای حریق) و یا غیرمستقیم (به دلیل وقفه كاری یا سایر اثرات نامطلوب برعملكرد و استفاده از منابع) باشد.

آسیب به محیط زیست نیز می‌تواند آسیب مستقیم به موجودات زنده (حیوانات و گیاهان) و یا آسیب غیرمستقیم(از طریق آلودگی آب، خاك و هوا) ‌باشد.

با توجه به اثرات برشمرده شده حریق می‌توان میزان تاثیر حریق را تابعی از عوامل ذیل در نظر گرفت:

 

- خواص محصول

- چگونگی استفاده

- محیطی كه محصول در آن استفاده می‌شود

- تعداد افرادی كه تحت تاثیر حریق قرار می‌گیرند

- ارزش وحساسیت دارایی هایی كه در معرض حریق‌اند

 

درمورد نحوه تخمین خطرات حریق و عوامل موثر بر آن در قسمت های بعد، بحث می شود.

 

3-3-3- تعیین اندازه ریسك حریق

در تعیین اندازه ریسك حریق از دو مفهوم خطر متوسط حریق و احتمال خطر استفاده می‌شود. در مستندات ASTM رابطه بین خطر حریق و ریسك حریق به این صورت بیان می‌شود: اندازه خطر حریق عملكرد انتظاری یك محصول را برای یك سناریوی خاص حریق بیان می‌كند و اندازه ریسك حریق تابعی از اندازه خطر حریق و احتمال وقوع هر سناریوی حریق است.

 

اگر از این ساختار استفاده شود، رابطه زیر بین خطر حریق و ریسك حریق برقرار خواهد بود:

 

                                           N … =1, 2, i          (H * (P ∑ = Risk

 

كه در آن : 

                  H : خطر سناریوی حریق نمایندة كلاس i

                  P: احتمال كلاس سناریوی i

                  N: تعداد كلاس های سناریو

 

این فرمول نشان می‌دهد كه برای ارزیابی ریسك حریق، موارد ذیل مورد نیاز است:

 

 • ارزیابی خطر حریق
 • استفاده از یك ساختار معتبر برای تعریف سناریوهای حریق
 • تعیین كلاس های سناریوی حریق وتعیین نماینده برای هر كلاس
 • تعین احتمالات كلاس های سناریوی حریق با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر

 

3-3-4- تعیین ساختار سناریوی حریق

در این مرحله لازم است ساختار سناریوهای حریق مورد نظر شناسایی شود. سناریوی حریق شرح مفصلی از شرایط مرتبط با شروع یا گسترش یك حریق(از جمله شرایط محیطی) است که شامل یك یا چند مرحله قبل از شروع احتراق تا رسیدن به اشتعال كامل می‌باشد. این وضعیت را می‌توان در یك حریق واقعی در محلی خاص و یا در شبیه سازی های جامع در نظر گرفت.

 

با توجه به این تعریف می‌توان سناریوهایی با تعداد و ابعاد نامحدود برای حریق تعریف نمود برخی از جنبه‌ها كه در تعریف سناریوها می‌توان از آنها بهره گرفت عبارتند از:

 

 • محل سوخت اصلی حریق، خصوصیات واكنش به آزمایش حریق و خصوصیات واقعی حریق مربوطه
 • محل و نوع منابع حرارتی و نحوه آزاد سازی گرما
 • مجاورت و خصوصیات سایر اقلامی كه در نزدیكی منبع سوخت اصلی قرار دارند
 • خصوصیات حرارتی مصالح به كار رفته
 • خصوصیات محل شامل مساحت، ابعاد قسمت های مختلف و غیره
 • تعداد و خصوصیات افراد حاضر در محل
 • مقادیر و ارزش دارایی های موجود
 • مسیرهای احتمالی گسترش حریق
 • مسیرهای فرار افراد

 

باتوجه به اینكه تعداد سناریوهای حریق در هر ارزیابی معمولا بسیار زیاد است لازم است كه سناریوهای حریق به منظور تحلیل در دسته هایی گروه بندی شوند. این گروه بندی، ارزیابی ریسك را كمتر خاص محصول یا خاص شرایط ویژه می كند. در ارزیابی خطر حریق نیز از گروه بندی سناریوها در كلاس سناریوی حریق استفاده می شود.

در تعریف و تعیین كلاس های سناریوی حریق می توان از معیارهای نظیر شكل (هندسه) محل، تهویه و سایر خصوصیات ویژه محیطی، منبع حرارت اولیه، منبع سوخت اولیه، محل ها و خصوصیات منابع سوخت ثانویه ویژگی های تصرف و غیره استفاده نمود.

 

قوانین گروه بندی سناریوها معمولا به نحوی هستند كه:

 

 • برخی خصوصیات به صورت عمومی برای همه سناریو های كلاس مشخص می شوند؛
 • بعضی ویژگی ها می توانند تغییر كنند، اما باید در محدوده ای مشخص باشند؛ و
 • برخی خصوصیات مجاز به تغییر بدون محدودیت هستند.
 •  

به عنوان مثال اگر سناریوها با جزییات فیزیكی احتراق تعریف شوند، آنگاه حریق های در بر دارنده مایعات قابل احتراق كلاس B  یك سناریو را تشكیل می دهند كه در آن نوع مایع بدقت تعیین می شود. نقطه اشتعال در یك محدوده خاص تعیین می گردد، اما سایرخصوصیات نظیر منبع حرارت متغیر می باشند.

 

برخی از مدل های موجود و رویه های پیشنهادی ارزیابی ریسك نوعا مجموعه ای از كلاس های سناریو را تعریف می كنند كه در آنها:

 

 • سناریوهای هر كلاس بسیار شبیه به هم هستند؛
 • هر كلاس یك احتمال P خواهد داشت كه نشان دهنده احتمال وقوع حریقی مطابق با یك سناریو در كلاس است؛
 • هر كلاس یك سناریوی نماینده خواهد داشت. این سناریو به نحوی انتخاب می شود كه H (اندازه خطر به دست آمده از رویه ارزیابی خطر برای سناریوی نماینده) بهترین تخمین از اندازه حریقی باشد كه به صورت احتمالی برای همه سناریوهای موجود در كلاس سناریو وزن دهی شده است.

با توجه به این مفروضات چنانكه در قسمت قبل نیز ذكر شد، رابطه بین خطر و ریسك به صورت:  H .P ∑= Risk خواهد بود.

 

3-3-5-  تعیین روش اجرایی تخمین خطر حریق

به طور كلی روش اجرایی تخمین خطر حریق باید مجموعه‌ای از رویه‌های محاسباتی و فرضیات باشد که قادر به تخمین مقادیر خطر حریق از روی مشخصات سناریو، نوع تصرف و محصول و نیز خصوصیات و شرایط استفاده از محصول باشد.

این تخمین به طور نرمال شامل روش های محاسباتی برای تعیین بزرگی و شدت اثرات حریق (به صورت تابعی از زمان و مكان)، وضعیت ساكنین (به عنوان تابعی از زمان) و نیز تعیین زمان وقایع كلیدی (نظیر گرگرفتن حریق و عمل نمودن دتكتورها یا اسپرینكلرها) می‌باشد.

 

مطابق رهنمودهای ASTM EI540  عوامل موثر بر خطر حریق عبارتند از:

 

 • محصول یا كلاس محصول
 • درگیری محصول در حریق (قابلیت احتراق، نرخ گسترش حریق، میزان حرارت آزاد شده، میزان دود تولید شده، كدری و خورندگی دود تولید شده، میزان جرم از دست رفته، ویژگی ها، مقادیر و قدرت سموم تولید شده، نرخ های تجزیه حرارتی، پایداری و یكپارچگی، قابلیت هدایت حرارتی و واكنش مكانیكی اجزای سازه ای تحت شرایط حریق، مقدار محصول در حال استفاده نسبت به اندازه و نوع تصرف).
 • شرایط محیطی و نوع كاربری محل (مكان های آموزشی، بهداشتی، بازداشتگاه ها، ملك های مسكونی، تجاری/صنعتی، تولیدی،كشاورزی، خدمات رفاهی و انباری)

 

توضیح: تفاوت این مكان ها در این است كه به عنوان مثال در یك ملك مسكونی كوچك یا یك مغازه ممکن است قابلیت احتراق و ایجاد شرایط خطرناك نظیر آزادشدن حرارت و دود در درجه اول اهمیت باشد، اما در یك برج بسیار بلند ممكن است نرخ گسترش شعله، مقدار محصول استفاده شده، کل حرارت آزاد شده و كل محصولات سمی تولید شده مورد توجه باشد.

 

 • محیط بلاواسطه حریق (محدود بودن یا نبودن محیط اولیه یا محیط بلاواسطه حریق و امكان گسترش یا عدم گسترش حریق به سایر قسمت ها)
 • اندازه‌هایی كه برای محاسبه خطر حریق ممكن است به كار روند:

 

-        اندازه نتایج نهایی حریق نظیر مرگ و میرها، جراحات و میزان صدمات زیست محیطی و خسارات ‌مالی

-        اندازه‌هایی كه از خصوصیات واكنش به آزمایش‌های حریق به دست می‌آید.

 

3-3-6-  شناسایی(تعیین) منابع داده‌های مورد نیاز

برای دستیابی به نتایج بهتر لازم است كه سناریوها و كلاس های سناریو با رویه انتخابی برای تخمین خطر حریق و منابع اطلاعاتی آن و نیز منابعی كه برای تخمین احتمالات به كار می‌روند، مطابقت داشته باشند.

احتمالات، به صورت نسبت هایی تخمین زده می‌شوند كه در آن صورت کسر مقیاسی از تجربه حریق (تعداد حریق ها) و مخرج كسر مقیاسی از تماس (به عنوان مثال ساختمانی با نوع تصرف خاص در مدت زمان یك سال) است. اطلاعات مبتنی بر تجربه حریق ممكن است به صورت عمومی و یا به صورت تخصصی در رابطه با نوع خاصی از تصرف یا محصول جمع آوری می شوند. این اطلاعات را می ‌توان از طریق موسسات محلی، دستگاه های دولتی و یا آژانس های بین‌المللی به دست آورد. نكته‌ای كه در مورد اطلاعات تجربی حریق قابل تامل است، این است که این اطلاعات تاریخی هستند و بنابراین نمی توانند اطلاعاتی در مورد محصولات یا فرآیندهای جدید فراهم نمایند. بنابراین احتمال نمی‌رود كه هـر رویه ارزیـابی كه فقط متكـی به اطلاعـات تجربی گذشته باشد؛ جهت كاربرد، مفید و كافی باشد.

در صورتی كه منابع اطلاعاتی در مورد تجربه حریق یا نظرات افراد خبره مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید رویه‌های جمع‌آوری و تلفیق اطلاعات و نیز دقت، صحت و قابلیت اطمینان اطلاعات مستندسازی شود.

اكر اطلاعاتی در مورد اثرات حریق بر روی افراد به جای اندازه‌‌گیری تخمین زده یا محاسبه ‌‌شود، باید آنها را در مقابل اطلاعات تجربی چك كرد تا ثابت شود كه فرضیات كلیدی تخمین یا رویه‌های محاسباتی با نتایج تجربی نیز سازگارند(به عنوان مثال با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی). علاوه بر منابع مذکور می توان از نتایج آزمایش های حریق نیز به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کرد.

اطلاعات به دست آمده باید برای افرادی که ارزیابی ریسک را انجام می دهند و یا آن را بازنگری می کنند در دسترس بوده و در فواصل معین مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شود.

 

3-4- ثبت یافته‌ها

از آنجا كه اقدامات كنترلی و پیشگیرانه براساس یافته‌های ارزیابی ریسك انجام می‌گیرد، مستند‌سازی و ثبت اطلاعات جمع‌آوری شده از اهمیت خاصی برخوردار است. مستندسازی می‌تواند در ارزیابی‌های بعدی نیز مفید واقع شود. این مستندسازی را می‌توان با استفاده از یك فرم بسیار ساده یا نقشه‌ای از محل و یا تركیبی از هر دو انجام داد. در فرم مذكور مواردی نظیر خطرات موجود، افراد در معرض ریسك، ریسك های محاسبه شده، كنترل های موجود و عملیات مورد نیاز آورده می‌شود.

 

3-5- بازنگری و تجدید نظر

بدیهی است كه با گذشت زمان ممكن است تغییراتی دركاربری، تعداد افراد، نقشه‌های سازه، تاسیسات الكتریكی یا مكانیكی ایجاد شود، یا اینكه طرح هایی جهت توسعه پیشنهاد گردد. با توجه به اینكه هر كدام از این تغییرات می‌توانند موجب تغییر در ریسك‌های موجود شوند لازم است پس از هرگونه تغییر، برنامه ارزیابی ریسك حریق مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گیرد.

این تجدید نظر پس از وقوع هر آتش‌سوزی نیز باید صورت پذیرد. بدیهی است كه با توجه به پرخطر بودن یا كم خطر بودن شرایط، ارزیابی را می‌توان در دوره‌های كوتاه مدت یا بلند مدت انجام داد.

 

4- نتیجه گیری

از آنجا كه تهدید آتش‌‌‌‌‌سوزی همواره وجود دارد، شناسایی خطرات حریق بر اساس احتمال و شدت آنها و نیز ارایه راهكارهایی جهت پیشگیری از وقوع حریق به روشی سیستماتیك ضروری است. با ارزیابی ریسک حریق می‌توان اقدامات پیشگیرانه در هنگام کاربری صنایع و حتی در فاز طراحی و ساخت به كار بست. به نحوی كه در فاز طراحی با توجه به سناریوهای مختلف، خطرات شناسایی شده و تدابیر ایمنی لازم جهت پیشگیری از وقوع حریق لحاظ گردد و علاوه بر آن سیستم های مختلف اعلام و اطفای حریق و نیز مسیرهای تخلیه و فرار به درستی طراحی شود و در فاز ساخت به درستی اجرا گردد. به هنگام استفاده نیز می توان با بهره گیری از سناریوهای مناسب به شناسایی پتانسیل های حریق و اولویت‌بندی ریسك های مرتبط پرداخت؛ اقدامات كنترلی و پیشگیرانه مقتضی لحاظ کرد و برنامه های آموزشی به منظور آمادگی افراد جهت مواجهه با حریق های احتمالی را تدوین و اجرا نمود.

 

منابع:

1. Lauma Mallett, Micnaed J.Brnich. October 1999 “Focus on prevention: conducting a Fire Risk Assessment”, United States,  U.S Department of Health and Human Services.

2. American Society for Testing and Materials, May 1996, ASTM D5425-96 “Standard Guide for Development of Fire Hazard Assessment, Standards of Electro technical Products”, United States, ASTM Publication

3. American Society for Testing and Materials, April 1996, ASTM E1776-96 “Standard Guide for Development of Fire-Risk-Assessment Standards”, United States, ASTM Publication.

4. American Society for Testing and Materials, September 2000, ASTM E1546-00 “Standard Guide for Development of Fire-Hazard-Assessment Standards”, United States, ASTM Publication

5. ISO/TK  13327-2,1999, “Fire Safety Engineering-Design Fire Scenario & Design Fires” International Organization for Standardization.

 

1- American Society for Testing and Materials(ASTM)

2- Hazard Severity 

3- Tolerable Risk

4- Maximum Possible Loss (MPL)ارزیابی ریسک حریق
ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1396 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 نکات ایمنی  [ پنجشنبه، 28 مرداد ماه، 1395 ] 1334 مشاهده
 فلاش اور  [ پنجشنبه، 16 دي ماه، 1395 ] 654 مشاهده
 برگزاری مانور و کلاس های اموزشی  [ چهارشنبه، 24 آذر ماه، 1395 ] 978 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب