آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - کمک هاي اوليه

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

1-2-علائم حياتي
علائم حياتي علائمي هستند که توسط آنها مشخص مي شود فرد زنده است يا مرده وتغييرات آنها موجب بيماري مي گردد. اين علائم عبارتند از :
حررات – نبض – تنفس – فشار خون

2-2- حرارت
 

درجه حرارت بدن با دخالت کبد وفعل انفعالات شيميائي در بدن که مرکز آن هپيپوتالاموس است تنظيم مي شود وحد طبيعي آن از راه دهان 37 درجه سانتي گراد است.

3-2- نبض
 

درهر انقباض قلب حدود 50 سانتيمتر مکعب خون به درون سرخرگ آئورت مي ريزد که موجي به سرعت 9 متر در ثانيه درطول رگها ايجاد مي کند بنام نبض و حد طبيعي تعداد نبض درحالت عادي در افراد بالغ 75 بار در دقيقه مي باشد.

4-2- تنفس
 

شامل دم و بازدم ومبادلات اکسيژن وگاز کربنيک مي باشد و تعداد طبيعي در حالت عادي در افراد بالغ 16 بار در دقيقه مي باشد(18- 12)

5-2- فشار خون
 

فشارخون عبارت است از فشاري که با پمپاژ قلب به ديوار رگها وارد مي شود واين فشار شامل خون ماکزيمم وفشار مينيمم مي باشد.
فشار ماکزيمم خون: انقباض قلب وخروج از قلب است وميزان طبيعي آن درحالت عادي در افراد بالغ 12 ميليمتر جيوه است.
فشار مينيمم خون: انبساط قلب و پر شدن قلب از خون است وميزان طبيعي آن در حالت عادي در افراد بالغ 8 ميليمتر جيوه است.
تبصره: فشار خون در سنين مختلف و در رابطه با عوامل ديگر در افراد فرق مي کند وبطور کلي فشار مينيمم نصف بعلاوه يک فشار خون ماکزيمم مي باشد.

6-2- خفگي واختلاف تنفسي
 

چنانچه تنفس وعمل اکسيد اسيون –دم وبازدم ومبادلات اکسيژن وگاز کربنيک بعلت هاي مختلف وگوناگون انجام نگيرد خفگي يپش مي آيد.

7-2- علل خفگي
 

1-انسداد مجراي تنفس بهر علت 2- وجود خون، خون آبه خلط، مواد استفراغي ، دندان مصنوعي درمجراي تنفس 3- برگشتن زبان درغش وبيهوشي 4- سوختگي گلو 5- بدار آويخته شدن6- فشار روي گلو وقفسه سينه 7- غرق شدن8- بيماري اعصاب وفلج عضلات تنفسي، ديفتري ،کزاز9- مسموميت با استراکنين وگازهاي سمي 10- برق گرفتگي.

8-2- علائم خفگي
 

سيانوزه شدن 2- ريزش اشک از چشم ها ، گشاد شدن مردمک يک چشم 3- سردرد، سرگيجه 4- تنگي نفس، سرفه خرخر کردن 5- پرشدن کف در دهان و بيني (کف سفيد رنگ در اثر غرق شدن و کف صورتي رنگ در اثر مسموميت با گازهاي سمي) 6- بيهوشي واستفراغ.

9-2- کمکهاي اوليه خفگي
 

الف- بايد علت را رفع کرد ب – مصدوم را به هواي آزاد منتقل مي کنيم ج- تنفس مصنوعي مي دهيم.

10-2- تنفس مصنوعي
 

اعمال فيزيکي و شيميائي است که جهت برقراري تنفس بعد از اختلال يا از کار افتادن دستگاه تنفس انجام مي شود وعبارت است از تنفس دهان بدهان، دهان به بيني سيلوستر – نلسون- شيفر- ايو

11-2- تنفس مصنوعي دهان بدهان ودهان به بيني
 

مصدوم را به حالت طاق باز وافقي قرار داده سر او را بيکطرف کج کرده مجراي تنفس وي را کنترل و چنانچه مجرا بعللي مصدوم باشد پس از رفع ممانعت وباز کردن مجراي تنفس مطابق شکل چانه مصدوم را بطرف بالا وسر را بطرف عقب قرار داده .

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )

سایر تصاویر و ادامه مقاله را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
با کشيدن سرمصدوم به عقب، مجاري تنفس کاملا باز مي شود
 

وبا مسدود کردن مجاري بيني مسدوم با انگشتان امدادگر تنفس عميقي کشيده و هواي استنشاق شده را در دهان شخص حادثه ديده مي دمد.


مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
بنا گوش خود را به دهان مصدوم نزديک کنيد تا گرماي نفس او را حس کنيد ودرهمين حال با چشم حرکت سينه او را کنترل نمائيد.
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
اگر گمان مي بريد چيزي درگلوي مصدم گير کرده ، او را بطرف خود چرخانيده با کف دست ضرباتي به ميان دو کتف او وارد کنيد.
 

تنفس دهان به بيني مانند تنفس دهان به دهان عمل کرده با اين تفاوت که بجاي مسدود کردن بيني دهان را مسدود کرده ودر بيني مي دميم.


مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

12-2- تنفس مصنوعي سيلوستر
 

مصدوم را بحالت درازکش و افقي (طاق باز) خوابانيده ومطابق شکل امدادگر بالاي سر مصدوم زانو زده و مچ دستها وي را گرفته بطرف بالا آورده و سپس روي سينه او قرار داده وفشار مناسب قفسه سينه مصدوم وارد مي کند.


مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

13-2- تنفس مصنوعي نلسون
 

مصدوم را به حالت درازکش وافقي(دمر به روي شکم خوابيده) قرار مي دهيم ومطابق شکل امدادگر بالاي سر او زانو زده دستهاي وي را زير سرش گذاشته ودو انگشت خود را مقابل جناغ سينه روي ستون مهره ها قرار داده وفشاري مناسب دراين ناحيه وارد مي کند.


مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 

مبانی آتش نشانی ( کمک هاي اوليه )
 


 

14-2- تنفس مصنوعي هوارد
 

مشابه به سيلوستر است با اين تفاوت که امدادگر بجاي آنکه بالاي سرمصدوم قرار بگيرد پائين پاهاي او چمبات مي زند وهمان اعمال را انجام مي دهد.


15-2- تنفس مصنوعي در شيفر
 

اين شيوه و روش درمورد اشخاص غرق شده بکار مي رود باين طريق که امدادگر مصدوم را دمر به روي شکم خوابانيده وپتوئي چند تا کرده زير شکم وي قرار مي دهد. سپس امدادگر پاهاي خود را در دو طرف غريق ودستهاي خود را به شکل حلقه ودايره در زير شکم او برده انگشتان دودست را در هم کرده ناحيه آخرين دنده ها قفسه سينه را در جهت عمودي بالا وپائين برده وتکان تکان مي دهد تا آبي که وارد مجراي تنفس شده خارج شود.


16-2- تنفس مصنوعي ايو
 

اين روش از رده خارج است ومورد استفاده قرار نمي گيرد باين طريق که امدادگر مصدوم را طاق باز خوابانيده دستهاي او را از طرفين بشکل دوراني حرکت مي دهيم.


17-2- خونريزي
 

دستگاه گوارش خون شامل قلب وعروق که مايعي بنام خون رابط بين تمام قسمتهاي بدن است دررگها جريان دارد وحاوي گلبولهاي سفيد وقرمز وپلاکتها است.


18-2- اعمال خون
 

رسانيدن اکسيژن ومواد غذائي بدن
دفع مواد زائد بانداهاي فرعي
تنظيم ميزان اسيد مايعات بدن
توزيع گرما در بدن
دفاع از بدن
انعقاد درخونريزيها:
عروق شامل سرخرگها، سياهرگها ومويرگها مي باشد که با بريدگي وپارگي آنها خونريزي ايجاد مي شود وممکن است خارجي باشد ودر اثر عواملي گوناگون بوجود آمد وقابل رويت است.
گاهي ممکن است خونريزيهاي داخلي باشد که بدرون حفره هاي داخلي مي ريزد وبا نشانه هاي بعدي ظاهر مي شود وممکن است قابل رويت نباشد.


19-2- خونريزيهاي داخلي قابل رويت
 

ريه : خون قرمز کف آلوده همراه سرفه از مجراي تنفس خارج مي شود.
جمجمه : جاري شدن خون و خون آب ازمجراي گوش و بيني، قرمز شدن سفيدي چشم.
معده: مصدوم خون استفراغ مي کند وگاهي برنگ قهوه اي
روده کوچک: وجود خون روشن درمدفوع
روده بزرگ: خون برنگ سياه در مدفوع
کليه ها ومجاري ادرار: ادرار همراه خون


20-2- خونريزيهاي داخلي غير قابل رويت
 

مانند خون ريزي در شکستگي هاي استخوان – کبد- طحال- لوزالمعده- داخل حفره شکم وداخل جنب.


21-2- علائم خونريزي
 

بريدگي رنگ صورت ولبها
عطش فراوان
گيجي واغماء
تنفس سريع، نبض خفيف ونامحسوس، پائين آمدن فشار خون وحرارت
بيهوشي وشوک


22-2- کمکهاي اوليه خونريزي
 

فشار
بستن
کمپرس سرد
ترزيق ويتامين K (کا)
درمان شوک


23-2- تعريف شوک-

عبارت از تغييرات ناگهاني درسيستم حياتي بدن.


24-2- علل شوک
 

خونريزي – درد شديد –ترس – هيجان – سوختگي- ضربه شديد- مسموميت – برق گرفتگي حساسيت به دارو – نيش حشرات –انفارکتوس – شکستگي ودر رفتگي.


25-2- علائم شوک
 

چشم ها: کم نور- بي حالت- گود رفته – مردمک گشاد مي شود.
پوست: سرد ومرطوب ورنگ پريده، قطرات عرق روي لب، پيشاني وکف دستها.
علائم حياتي: نبض تند، تنفس سطحي وفشار خون وحرارت بدن پائين مي آيد.
تهوع واستفراغ.


26-2- کمک هاي اوليه شوک
 

تشخيص علت
مصدوم را به حالت افقي ودرازکش قرار داده، دکمه يقه را باز، گره کراوات و کمربند را شل کرده، درصورت نياز براي خارج کردن کفش ولباسهاي مصدوم گاهي ضرورت دارد که آنها را قيچي کنيم.
توجه داشته باشيد راه هوا باز باشد.
درصورت خونريزي پاها از سطح بدن بالاتر باشد اگر در پاها شکستگي وجود دارد سرپائين بياوريد.
عضو شکسته را آتل بندي وبي حرکت کنيد.
مسکن ترزيق کنيد.
درصورت نياز تنفس مصنوعي وماساژ قلبي و اکسيژن بدهيد.
اگر مصدوم احساس سرما مي کند بوسيله يک پتو او را گرم نگهداريد.
درصورت عطش لبهاي مصدوم را ترکنيد.


توجه مهم:
 

بايد بخاطر داشت که در آسيب هاي شديد شوک بوجود مي آيد وممکن است آسيب منجر بمرگ نشود ولي شوک موجب مرگ شود.
منبع: مباني آتش نشاني ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور - 1378کمک های اولیه
ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 31 مرداد ماه، 1398 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 ⭕️برخی تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات:  [ يكشنبه، 10 دي ماه، 1396 ] 1315 مشاهده
 انواع روشهای پایدار سازی گود  [ چهارشنبه، 8 اسفند ماه، 1397 ] 23130 مشاهده
 پيشگيري  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 1488 مشاهده
 نصب خاموش کننده های دستی  [ شنبه، 15 مهر ماه، 1396 ] 1074 مشاهده
 فلر (Flare) چیست؟  [ يكشنبه، 12 شهريور ماه، 1396 ] 16798 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب