آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - مقدمات نجات

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

شرايط حادثه
 

شرايط حادثه اي که ايجاب مي نمايد گروههاي نجات وامداد سازمان آتش نشاني براي نجات وامداد اقدام نمايد را مي توان درچهار مورد زير خلاصه نمود.
انسان يا اعضاء بدن درخطر باشد ومحبوس شده باشد.
احتياج فوري به کمک ونجات باشد.
احتياج به تجهيزات کامل و دستگاههاي مختلف با افراد مطلع از نحوه کاربرد آنها باشد.
احتياج به افراد با تجربه در عمليات نجات امداد باشد.
چهار مورد بالا درهر حادثه اي وجود داشته باشد گروه نجات را ملزم به شرکت براي عمليات رها سازي و نجات مي نمايد.
براي گروهاي نجات وظيفه ديگري نيز در نظر گرفته شده است اين وظيفه عبارت است از:
ايمن سازي درمحيط زندگي انسانها
اما اين مطالب به گستردگي هدف اصلي نيست واين مورد نيز شرايطي را به نوع حادثه تحميل مي کند واين شرايط عبارت است از:
احتياج فوري به ايمن سازي باشد.
احتياج به وسايل وتجهيزات بخصوص باشد.
گروه نجات متشکل ا زافراد با تجربه ومجهز به تجهيزات و وسايل مختلف بوده و چون نيروئي آماده با سرعت عمل فوق العاده مي باشد.
علاوه بر اهداف خود در صورت نياز به کمک وهمياري ديگر ارگانها نيز اعزام مي شود.
براي مثال: درمورد حادثه سقوط درخت به عرض خيابان که ايجاد راه بندان ترافيک سنگين نموده. گروه نجات به کمک نيروهاي انتظامي آمده وبا قطعه ، قطعه کردن درخت ورفع معبر راه را براي عبور ومرور باز مي کند ويا از ديگر ارگانها براي رفع موانع قانواني وهمکاري هاي لازم درخواست کمک مي نمايد اين ارگانها عبارت است از:

نيروي انتظامي
 

براي حل مسائل حفاظتي وانتظامي وايجاد محيطي مناسب جهت فعاليت گروه نجات درمحل حادثه هنگام عمليات.

اورژانس پزشکي
 

براي کمک هاي نخستين پزشکي به آسيب ديدگان حوادث واعزام آنها به مراکز درماني ودادن اطلاعات پزشکي در مورد مجروحين ومصدومين گروه.

سازمان آب، برق، گاز
 

براي همکاري هاي لازم و قطع يا وصل نمودن انشعاب گاز، آب ، برق در منطقه مورد نظر گروه.

مسئولين قضائي
 

براي مجوز ورود به مکانهايي که توسط دادستاني مهرموم شده است.

نيروهاي درون سازماني
 

الف- نيروي پشتيباني جهت اعزام بالا بر نردبان 32 متري – گريدرولودر و...
ب – کارشناس ارشد: جهت علت يابي موارد مشکوک
ج- افسر آماده: جهت هماهنگي نيروهاي مستقر درمحل حادثه هائي که به چند گروه براي فعاليت احتياج است براي مديريت وتدارکات عوامل حاشيه اي سوانح وحوادث.

2-1- آموزش ايمني
 

براي اينکه آتش نشانها از يک عملکرد ايمن و مطمئن برخوردار شوند تاصدمات بيشتري را متوجه مدد خواه و خود نکنند ونتيجه عمل آنها با موفقيت همراه باشد.
لزوم فراگيري و ايمني و مخاطره انگيز وهمچنين طريق فعاليت امن ومطمئن درکارها وفعاليت هاي وکسب تجربه مشخص مي شود.
البته موفقيت آتش نشانها تنها مربوط اعمال وتدابيري که اتخاذ مي نمايند نيست بلکه به ميزان موفقيت ونتيجه کار است. ارتباط تبادل عقايد وهمچنين ارائه پيشنهاد وراه حل ، بخصوص درمراحل آموزش وانجام کار بطور مطمئن يکي از موارد مهم آموزش ايمني است وفقدان آن موجب ايجاد رويدادهاي مختلف مي گردد.

ادامه مقاله را در ادامه مطلب مشاهده نمایید


  

3-1- تعريف حادثه
 

حادثه عبارت است از عمل مترقبه وغير منتظره اي که در اثر آن زيان مالي يا جاني متوجه جامعه گردد.


4-1- تعريف ايمني
 

ايمني عبارت است از ايجاد اوضاع واحوال و شرايطي که از وقوع حوادث و سوانح جلوگيري کند واز صدمه جاني ومالي پيشگيري نمايد.


5-1- تعدادي از حوادثي که گروه نجات در آنها شرکت مي نمايد
 

سقوط درچاه قنات
محبوس شدن در زير آوار
محبوس شدن در کابين آسانسور يا داخل چاهک بعلل مختلف
محبوس شدن در اتومبيلهاي سانحه ديده
محبوس شدن در هواپيما سقوط نموده
محبوس شدن در کابين قطار در مواقعي که سانحه اي رخ داده
سقوط در داخل رودخانه، درياچه، آبگيرها ، سدها و استخرها
محبوس شدن در زير بهمن
محبوس شدن در اطاقها، ساختمان ، کانال کولر و...
گم شدن در کوهستان
گير کردن دست در چرخ گوشت، ماشينهاي صنعتي، دست بندها وحلقه ها
گير کردن انگشت در انگشتري، حلقه ها، واشرهاي فلزي، مجراي شمع، سيلندر موتور، زنجير چرخ ، چرخ خياطي
گير کردن پا در لاي نرده روي جوي آب و بلوکهاي سيماني روي جوي آب ومجراهاي خروجي آب بدون حفاظ
گير کردن سر در لاي نرده ها


6-1- ايمن سازي
 

1- ايمن سازي محيط زندگي و کار انسان از وجود حيوانات سمي خطرناک مانند مار – سگ هار- حيوانات وحشي، (خرس- شير- پلنگ) حيوانات تحريک شده (گاو- سگ – خوک)
2- ايمن نبودن معابر عمومي از وجود احتمال سقوط اجسماي که ازمحل خود جدا شده ومعلق مانند، شيرواني –تابلوهاي بزرگ و..
3- باز بودن شير آب در منازل (آپارتماني) درنبود صاحب خانه واحتمال آوار در اثر جمع شدن آب در منزل
4- اقدام به خودکشي بطريقه انداختن خود از بلندي ويا تهديد پرتاب کسي به توسط شخص ديگر از ارتفاع.
5- ديوانگان يا بيماران رواني که در ارتفاع قرار گرفته واحتمال صدمه زدن به خود يا ديگران را دارند.
6- احتمال سقوط درختي که در اثر باد از جاي خود کنده شده ودر اثر سقوط احتمالي به ساختمانهاي مجاور آسيب مي رسانند.


7-1- آوار
 

ويران شدن ومنهدم شدن واز نظم خارج شدن –ساختمان – ساختار – وسازه را آوار گويند.
آوار نيز يکي از حوادث غير مترقبه مي باشد که باعث محبوس شدن انسانها در زير خروارها سنگ، آجر،... مي شود ودر مواردي نيز قرباني مي گيرد.


8-1- نکات مهم در مواقع بروز آوار
 

درصورت بروز حوادث آوار از سازمان آتش نشاني کمک بخواهيد
از ورود وتجمع درمحل آوار شده وروي آوار خودداري نماييد.
درصورت ورود براي امداد به موارد زير توجه داشته باشيد:
الف- ممکن است برق ساختمان قطع نشده باشد وسيم برق دار روي زمين ومتصل به فلزاتي باشد که روي آوار قرار گرفته وتماس شما در اثر زمين خوردن خطر برق گرفتگي دارد.
ب – وجود اشياء معلق در حوادث آوار خطرناک مي باشد ممکن است در اثر عبور شما سقوط نموده و به شما آسيب برساند.
ج- درصورت استشمام بوي گاز حتماً پيگيري شود واگر سيلندر گاز نشتي دارد آن را شناسايي وخارج نمائيد.
د- با صدا کردن وگوش کردن در صورت امکان محل محبوس شده را در يابيد.


9-1- دستورات ايمني
 

هر جزء ساختمان داراي محاسبات مهندسي مي باشد، لذا در زمان سکونت در ساختمانها از برداشتن ديوارها وتخريب قسمتي از ديواربراي باز کردن اطاقي ديگر وايجاد فضايي بزرگتر خودداري شود مگر با نظريه مهندسي ساختمان اين کارها صورت گيرد.
از ورود مواد منفجره وموادي مانند زرنيخ واکليل وامثالهم که براي ترقه سازي استفاده مي شود توسط کودکان به داخل منزل جداً جلوگيري شود.
چنانچه کساني درمجاورت منزل شما وهمسايگي مبادرت به تهيه اين مواد ترقه سازي براي فروش يا استفاده درجشنها مي نمايند با مقامات انتظامي اطلاع داده تا ازعمل آنها جلوگيري شود.
کليه وسايل ودستگاههايي که ممکن است ايجاد انفجار نمايند درمنزل هميشه زير نظر داشته و بازرسي نمائيد تعمير آنها را به افراد واجد صلاحيت بدهيد از وسايل يدکي استاندارد استفاده نمائيد اين وسايل مانند آبگرمکن (نفتي – گازي- برقي) اجاق گاز- ديگ زودپز و... مي باشد.
تحت هيچ شرايطي سوختهاي که سريع الاشتعال وقابل تبخير وتوانائي انفجار دارند به داخل اطاقهاي ساختمان مسکوني وفضاهاي نسبتاً بسته نياوريد مانند: بنزين –اتر- تينر و..


10-1- ايمني چاه فاضلاب
 

فاضلاب عمومي درشهرهاي ايران(اگو) وجود ندارد وطبق يک روش سنتي در زير هر خانه تعدادي چاههاي مخصوص فاضلاب وجود دارد که عمق آنها با توجه به طبقه آبکش موجود درمحل متفاوت است وهر چاه که يک انباري براي جمع آوري فضولات دارد تعداد اين چاهها در سطح هر شهر به ميليونها مي رسد ولي از آنجائيکه يک استاندارد فني ايمني از نظر قطر، عمق وديوار چيني و درپوش آن وجود ندارد و آنچه انجام مي گيرد متکي به تجارب گذشته و روشهاي سنتي است که از سينه به سينه افراد به همديگر منتقل شده است حوادثي که براي مقني بعلت ريزش طبقات، مسدود شدن دهانه چاه ويا گاز گرفتگي و کمبود اکسيژن بوقوع مي پيوندند. رقم قابل ملاحظه اي از حوادث را در آمار سازمانها نجات وامداد هر شهر تشکيل مي دهد. ولي اين موضوع در اين مبحث مورد سوال ما نبوده بلکه ايمني خانه وخانواده درمقابل خطرات ناشي از چاههاي فاضلاب درزير ساختمانهاي مورد بحث ما مي باشد. عدم وجود استانداردهاي ايمني براي انتخاب محل، عمق، قطر، ديوارهاي چيني، درپوش ونحوه ريزش آب داخل چاه وپول پرستي عده اي فرصت طلب و بساز وبفروش باعث گرديده که حوادث جانخراشي دراين زمينه بوقوع بپيوند ودرمواردي عده اي از اعضاء خانواده حتي در حال خواب وبا تخت خواب ومتعلقات مربوطه به عمق چاه فروخته وجان شيرين خود را از دست بدهند.
لذا، با توجه به مطالب فوق توصيه هاي ايمني به شرح ذيل ارائه مي گردد باشد که راهنما وتذکري براي عموم مردم درتقليل حوادث مؤثر باشد:
کندن چاه را به مقني هاي با تجربه داده ودرمورد دهانه، عمق وديوارهاي چيني و روپوش چاه و بخصوص ريزش آب به وسط چاه با نصب کوزه مخصوص دقت لازم را بکار برده وشخصاً کليه موارد را کنترل ونظارت نمائيد.
محل چاه را با توجه به نقشه ساختمان دقيق انتخاب نمائيد و محل چاه را زير اطاق خوابها، هال ، سالن اصلي، پارکينگ اتومبيل، ديوارهاي باربر ومحل تردد افراد انتخاب نکنيد بلکه از گوشه وکنار زير زمين، حياط خلوت، زير انباري انتخاب نمائيد.
محل دقيق چاهها را شناسائي کرده وهميشه تحت نظر داشته باشيد هر گونه شکاف يا نشست زمين، يا تغيير حالت از قبيل فرو رفتن آب وغيره را جدي تلقي کرده ويک نوع اعلام خطر قلمداد نمائيد.
چاهها را مجهز به لوله مخصوص تهويه کرده واين لوله را در بالاترين نقطه ساختمان بطوريکه درمعرض کوران باد نباشد. نصب نمائيد جمع شدن گازهاي فاضلاب وتراکم آن مي تواند باعث خوردگي وفرسودگي دهانه چاه ولوله کشي داخل آن گردد.
چاههاي فاضلاب ولوله کشي مربوطه منبع تکثير پشه وحشرات موذي مي باشد گرچه ورود کف صابون ومواد پاک کننده در انواع مختلف به داخل وفاضلاب در از بين بردن اين حشرات موثر است ولي ريختن چند ليتر نفت که ترجيحاً با کمي سموم حشره کش مخلوط شده باشد بداخل چاه وفاضلاب بخصوص درفصل تابستان مي تواند مفيد واقع گردد. بخاطر داشته باشيد فقط اين کار را يکي دوبار در سال وفصل مناسب انجام دهيد وحداکثر چند ليتر نفت وسموم ذکر شده بکار ببريد. چون زياده روي دراين مورد باعث نفوذ نفت به داخل طبقات چاه شده واز قدرت نفوذ پذيري آن مي کاهد.
درسيستم فاضلاب منزل درکليه نقاط از قبيل توالت ها کف شورها، فاضلاب دستگاههاي لباس شوئي، ظرف شوئي از گلوئي مناسب با قطر لوله فاضلاب استفاه کنيد تا با قرار گرفتن آب درگلوئي ارتباط فاضلاب را با فضاي آزاد قطع نمايد وعلاوه بر جلوگيري از بو از ورود و خروج حشرات جلوگيري نمايد.
براي هر خانه تعداد چاهها را محدود سازيد ولي حداقل دو چاه در نظر بگيريد و ترجيحاً چاه توالت وحمام و دستشوئي را از چاه آشپزخانه جدا سازيد چون گذشته از آنکه تداخل اين دو دريک چاه از نظر اصول واعتقادات مذهبي بدور است تداخل مواد تخمير شده وآلوده با ضايعات آشپزخانه از نظر اصول ايمني در تشديد گازها وتخمير مواد غذائي صحيح نمي باشد.
درساختمانها و جاهائيکه امکانات اجازه مي دهد بخصوص ساختمانهاي بلند ومجتمع هاي مسکوني بهترين واصولي ترين روش ساختن مخازن سيماني استاندارد (سيتينگ تانگ) مي باشد که کليه اصول ايمني، بهداشتي در آن رعايت شده ومشکل ريزش چاه فرو ريختن آن وعوارض ناشي از آن براي هميشه حل کرده است توصيه مي شود.
اگر بهر علت چاهي فرو ريخت و کسي يا کساني در آن سقوط کردند در نهايت خونسردي بشرح زير عمل کنيد.
سازمان آتش نشاني وگروه نجات وامداد شهر را خبر سازيد.
به دهانه چاه نزديک نشويد واز فشار برکناره هاي آن و ريزش بيشتر چاه خودداري کنيد.
وسائل و اجسام سنگين اطراف محل ريزش را درکمال احتياط کنار بکشيد.
به دهانه چاه با سيم سيار نور بدهيد وسعي کنيد بطور لفظي با افراد داخل چاه ارتباط برقرار کرده وآنها را دلداري داده و تقويت روحي نمائيد.
تحت هيچ عنوان قهرمان بازي نکنيد وبداخل چاه نرويد ممکن است باعث ريزش بيشتر چاه و خطرمرگ براي افراد داخل آن شويد يا خود دچار سانحه يا گاز گرفتگي گرديد.
اگر توانستيد با شخص درون چاه ارتباط برقرارکنيد بلافاصله يک طناب مطمئن اگر نبود با سرهم کردن ملافه ها وگره زدن بهمديگر آن را بصورت طناب به داخل چاه بفرستيد تا شخص داخل چاه به دور کمر خودگره بزند وشما او را آرام بالا بکشيد.


توجه:
 

دراين کار عجله ودستپاچگي نکنيد واز نوع گره ها وسلامت آنها مطمئن شويد.
درصورتيکه فوريت هاي خاص با خطرات جدي وجود ندارد منتظر گروه نجات باقي بمانيد وکار را به کاردان بسپاريد.
منبع: مباني آتش نشاني ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور - 1378مقدمات نجات
ارسال شده در مورخه : ، -78 فروردين ماه، -621 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 انواع روشهای پایدار سازی گود  [ چهارشنبه، 8 اسفند ماه، 1397 ] 20416 مشاهده
 بک درفت  [ چهارشنبه، 24 آذر ماه، 1395 ] 504 مشاهده
 ایمنی در حمل و نقل  [ شنبه، 22 آبان ماه، 1395 ] 408 مشاهده
 دستگاه AFT .برگزاری کلاس و آموزش  [ چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 ] 22172 مشاهده
 7 اورژانس، 7 کمک اوليه  [ چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 ] 2375 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب