آتش نشانی ساوه -اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - دستگاه تنفسي

09102050323

آتش نشانی - امداد و نجات

آمار سایت:

شروع به فعالیت 23-5-92

دریافت مجوز 17-8-94
logo-samandehi

www.kaveh125.ir
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir

*************

تلگرام09102050323

منوی اصلی

جشنواره وب

برای خواندن یک مطلب دیگر درباره دستگاه تنفسی بر روی متن روبرو کیلک کنید  آشنایی با دستگاه تنفسی

*******************************************

1-3- اکسيژن

هرموجود زنده اي براي زيستن احتياج به اکسيژن هوا دارد واگر به هر علتي اکسيژن به قسمتهاي مختلف بدن کم برسد باعث ناراحتي مي گردد.
درموجودات زنده مانند، انسان وحيوان سيستم گردش خون وظيفه رساندن اکسيژن به بافتها وبازگرداندن گاز کربنيک به ششها را دارد وچنانچه اکسيژن از حد لازم جهت مصرف کمتر باشد ويا آلوده به گازهاي سمي ويا بخارات مواد ديگر گردد غير قابل استفاده بوده ونياز بدن را جوابگو نخواهد بود.
کمبود اکسيژن در ارتفاعات ويا در زير زمين مانند معادن نيز گاه انسان وحيوانات را تهديد به مرگ مي کند.
تمام موارد بالا وعوامل مختلف ديگر وجود وسيله اي که هوا رساني نمايد و کمبود اکسيژن را رفع کند مورد توجه قرار مي دهد وبدين خاطر در آتش نشاني از دستگاه هاي تنفسي استفاده مي شود.
قبل از تشريح انواع دستگاه هاي تنفسي وتوضيح قسمتهاي مختلف هر يک بايد عمل دم وعمل بازدم ومقدار مصرف هر شخص در دقيقه معلوم گردد و سپس وسيله مناسب انتخاب شود.


2-3- عمل دم
 

هواي اطراف ما داراي 21% اکسيژن 78% نيتروژن و1% گازهاي بي اثر است ودر هر بار تنفس اين مقدار وارد بدن مي گردد از 21% اکسيژن 4% در بدن مصرف وبقيه بصورت گازکربنيک (CO2) خارج مي گردد. نيتروژن درسوخت وساز بدن مصرف نشده وفقط عمل رقيق کردن اکسيژن را بعهده دارد.


3-3- عمل بازدم
 

درهنگام بازدم تنفسي 17% اکسيژن و4% گازکربنيک 78% نيتروژن 1% گازهاي بي اثر از طريق ششها به هوا برگردانده مي شود.


4-3- مقدارمصرف
 

انسان درهر بار تنفس 2 ليتر هوا را وارد بدن مي کند ودرهر دقيقه 15 بار بطور تقريبي عمل تنفس صورت مي گيرد ودر شرايط دشوارگاهي تا 30 بار ويا بيشتر در دقيقه عمل تنفس اتفاق مي افتد.
مقدار هواي مصرفي براي آتش نشان با دستگاه تنفسي را بطور متوسط 40 ليتر در دقيقه در نظر مي گيرند که ميانگيني از شرايط عادي و شرايط دشوار در عمليات است. اکنون با پي بردن به لزوم دستگاه تنفسي به شرح انواع دستگاه هاي تنفسي مي پردازيم.


5-3- انواع دستگاههاي تنفسي
 

دستگاه تنفسي با هواي فشرده نوع انفرادي مدار باز2- دستگاه تنفسي با هواي فشرده ارتباط از طريق لوله مدار باز 3- دستگاه تنفسي از نوع بلومن 4- دستگاه تنفسي با اکسيژن فشرده، نوع انفرادي- مدار بسته5- دستگاه تنفسي صافي دار (فيلتر دار).
از انواع مختلف دستگاههاي تنفسي فقط نوع دستگاه تنفسي با هواي فشرده که بصورت انفرادي مورد استفاده قرار مي گيرد بيشتر در آتش نشاني کارايي دارد که به شرح قطعات مختلف ونوع کارکرد استفاده آن مي پردازيم.

ادامه مقاله را در ادامه مطلب مشاهده نمایید 

6-3- دستگاه تنفسي با هواي فشرده(نوع انفرادي)
 

اين دستگاه شامل قسمتهاي زير مي باشد:
سيلندر
بدنه
ماسک صورت
قسمت فشار شکن و شير تنظيم فشار
فشار سنج
واسطه لوله کمکي
سوت خبر
آژير خطر


1-6-3- سيلندر
 

داراي بدنه اي فولادي ويا فلز ديگري بصورت مقاوم ويکپارچه که از قسمت داخل بوسيله لايه اي پوشانده تا دچار خوردگي فلز نشود ودرقسمت خارج سيلندر بوسيله رنگ استاندارد مشخص مي باشد.
اين سيلندرها درظرفيت هاي 4 تا 11 ليتري ساخته مي شوند وظرفيت مايعي سيلندر درنظر گرفته مي شود و هر چه فشار بيشتر باشد هواي درون سيلندر فشرده شده وهواي بيشتري درون سيلندر جاي مي گيرد وبصورت فرمول مي توان گفت:
ظرفيت مايعي سيلندر × فشار (فشاري که توسط فشار سنج نشان داده مي شود)
پس اگر ظرفيت مايعي سيلندري 9 ليتري وفشار سنج 200 آتسفر درنظر گرفته شود خواهيم داشت:
ليتر هوا 1800=200×9
واگر بخواهيم مدت زمان کار سيلندر را محاسبه نماييم خواهيم داشت:
مدت کار سيلندر برحسب دقيقه (مايعي ظرفيت×فشار )/40
40- مقدار مصرف يک آتش نشان در دقيقه است.
مدت کار سيلندر برحسب دقيقه (200×9)/40=1800/40=45


2-6-3- زمان برگشت
 

پس از بدست آوردن مدت کار سيلندر وزمان برگشت را که 10 دقيقه درنظر مي گيرند ازآن کم کرده و کار مفيد بدست مي آيد.
(سيلندر مايعي ظرفيت ×فشار )/40-10= کار مفيد
کليه سيلندرها داراي مشخصاتي هستند که بر روي گلويي حک شده است که عبارتند از:
حجم مايعي – فشار حد مجاز پر کردن – فشار تست- کشور سازنده – وزن خالي- وزن پر وغيره


مبانی آتش نشانی ( دستگاه تنفسي )

3-6-3- بدنه
 

قسمتي که بر روي بدن قرار مي گيرد وبوسيله بندهاي کوله اي وکمربند بر پشت شخص محکم مي شود، داراي يک يا دو بست فلزي، که سيلندر را مهار مي کند وديگر قطعات بر روي اين بدنه نصب مي گردد.


4-6-3- ماسک صورت
 

مانند کلاهي با تعداد معيني بر روي سر سوار مي شود درمقابل صورت داراي طلقي شيشه اي است. قسمت بدنه ماسک صورت از جنسي لاستيک نرم ساخته شده درمحل اتصال با صورت مي تواند مانع ورود هوا ويا دود بخارات و گازها بدرون ماسک گردد.


5-6-3- سوپاپ خروج بازدم تنفسي
 

ماسک صورت داراي محلي جهت خروج بازدم تنفسي مي باشد که به آن سوپاپ يکطرفه مي گويند.
بر روي بدنه ماسک صورت محلي براي نصب ميکروفن ويا گوشي بي سيم در نظر گرفته شده است تا شخص بتواند با افراد ديگر ارتباط برقرار نمايد.


6-6-3- شير گيرنده هوا
 

گيرنده هوا که بر روي ماسک صورت نصب مي گردد از طريق لوله اي هوا را گرفته ودرفشار آن تقليل ايجاد مي نمايد، سپس هوا آماده مصرف است.


7-6-3- فشار شکن
 

بر روي بدنه درکنار شير ورودي قسمتي براي تقليل فشار درون سيلندر درنظر گرفته شده است که در برخي ازدستگاههاي تنفسي لازم مي باشد.
فشارشکن، فشار را تا 100 پوند براينچ مربع(درحدود 7 اتمسفر) تقليل داده و به پشت ماسک صورت قسمت دهني مي فرستد.
فشار شکن داراي شيري است که سه کار مهم را انجام مي دهد ودرموارد ديگر بايد شير بسته باشد. اگر افت فشار در رساندن هوا براي مصرف ايجاد شود ويابندهاي ماسک صورت خوب بسته نشده باشد. ودود وارد ماسک شود ويا بازدم تنفسي طلق جلو ماسک را کدر نمايد وبخار هوا ديد را کم کند با باز کردن شير تنظيم فشار، فشار ورودي هوا به ماسک بيشتر شد و مي توان معايب فوق را بر طرف ساخت.


8-6-3- فشار سنج
 

وسيله اي که فشار هواي درون سيلندر را نشان مي دهد وبر حسب يکي از درجات(اتمسفر – بار – پوند براينچ مربع- کيلوگرم برسانتي متر مربع) درجه بندي شده است و بوسيله شبرنگ درتاريکي قابل ديدن مي باشد.
ده دقيقه زمان برگشت نيز بر روي آن مشخص گرديده است.
ضمناً «فشار سنج ها بيش از مقدار لازم درجه بندي شده و هر فشار سنج مخصوص يک دستگاه مي باشد.)


9-6-3- واسطه لوله کمکي
 

در ادامه قسمت فشار شکن لوله اي يکطرفه مسير هوا را به داخل باز مي کند قرار دارد که مي تواند سه کار عمده انجام دهد.
در زمان هواگيري از خارج دستگاه تنفسي از طريق واسطه لوله کمکي مي توانيم هوا بگيريم.
هواي سيلندر را ذخيره کرده وهر گاه لوله اي که به دستگاه هوا مي رساند قطع گردد با بازکردن وجدا کردن از قسمت واسطه لوله کمکي از هواي سيلندر استفاده نمود.
هوا رساني به نفر همراه از اين لوله انجام مي شود وبوسيله يک فيس اضافي مي توان به مصدوم درحادثه هوا رساند.


10-6-3- سوخت خبر
 

وسيله اي است که در زمان 10 دقيقه پاياني هواي درون سيلندر بکار مي افتد وبا سوت ممتد زمان برگشت را به اطلاع آتش نشان مي رساند. در دستگاههاي مختلف که ظرفيت هاي مختلفي را دارند سوتهاي در درجات مختلفي بصدا در مي آيند وبصورت زيرمي توان محاسبه نمود.
ليتر هواي مورد مصرف در 10 دقيقه 400=10×40
در دستگاه تنفسي سوخت خبر سيلندر 9 ليتري در 45 AT بصدا در مي آيد.
اتمسفر AT 45=9: 400
در دستگاه تنفسي سوخت خبر سيلندر 6 ليتري در 65 بصدا در مي آيد.
اتمسفر65= 6: 400


11-6-3- آژير خطر
 

وسيله اي است که بر روي يکي از بندهاي نصب مي گردد ودرمواقع خطر با صدا در آوردن آن درمحل حادثه مي توان افراد خارج از محل حادثه را از اتفاقي که براي آتش نشان با دستگاه تنفسي رخ داده مطلع نمود.
بوسيله باطري تغذيه مي شود وبا فشار دادن کليد آن بطور دائم به نواختن آژير مي پردازد وکليد قطع آن نزد فرمانده ويا مسئول کنترل است.
در هنگام استفاده از آژير دست از کار کشيده درگوشه اي ايمن وقابل ديد درانتظار نجات دهندگان مي مانيم وبصورت عادي و آرام از هواي درون سيلندر استفاده مي نمائيم.


7-3- مسئول کنترل
 

درهنگام ورود به محل حادثه شخصي در جلو درب ورود قرار گرفته واطلاعات لازم را درمورد ورود يا خروج – زمان ورود- زمان خروج- محل ورود محل عمليات و مقدار زمان عمليات بر روي تخته اي يادداشت کرده ودر آخر گزارش کار به فرمانده مي دهد ونبايد مسئوليت ديگري بعهده گيرد.


مبانی آتش نشانی ( دستگاه تنفسي )دستگاه تنفسی
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

iran57

مرتبط باموضوع :

 علائم و درمان عقرب گزیدگی  [ شنبه، 3 بهمن ماه، 1394 ] 1993 مشاهده
 كمك‌های اولیه در مورد شوك  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 1630 مشاهده
 نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی  [ چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 ] 7313 مشاهده
 ضوابط و مقررات طراحی ایستگاه‌های آتش‌نشان  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 2849 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب