آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - جستجو و نجات در سیلاب

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

وظيفه اولين فردي كه آدم رادر رودخانه يا دريامشاهده مي كند-روش اطلاع رساني به سرپرست تيم درمورد غريق-آشنايي با شيوه نجات فردوانتقال آن به خشك
آشنايي با وظايف گروه امدادبه هنگام ديدن نفر در آب

وظيفه اولين نفري كه درطول رودخانه يا دريامشاهده مي كند كه كسي درآب در حال غرق شدن قرار دارد ونمي توانداز طريق به آب زدن به اوكمك كندوشاهد غرق شدن يك نفرمي باشداولين اقدامي كه بايد انجام دهدفرستادن وسيله اي در آب به طرف نفری که درحال غرق شدن مي باشد وضمن انجام اين عمل بافرياد تقاضاي كمك مي كند بارها مشاهده شده كه نفربدون اطلاع خودرا به آب مي زند ولي قبل ازرسيدن به او به فرد غرق شده خود را در حال غرق شدن مي بيند.اين كاربسيار اشتباه نيز مي باشدنفرات بايد در اين موردبه نحوه كمك رساني قبل از اينكه به آب بروند آگاهي كامل داشته باشند.

روش اطلاع رساني به سرپرست تيم

يك گروهي وقتي درجريان يك حادثه قرار مي گيرندوبه صورت يك تيم عمل مي كنندواين تيم بايدهمزمان اقدام نمايندزيراهيچ گاه كاري رابدون اطلاع سرپرست تيم انجام ندهيد. مگراينكه اقداماتي كه از قبل آموزش داده شده باشديكي ازاين آموزشهااستفاده ازحلقه نجات يا وسيله اي كه بتوان نفررا در يك منطقه اي نگه داشت وبه همراه تيم اقدام لازم را براي گرفتن اوازآب نمائيد.

آشنايي با شيوه نجات فردوانتقال آن به خشكي

جهت آشنايي با شيوه نجات وانتقال نفر به خشكي چندين طريق وجود دارداين بستگي به جريان آب وشرايط هواو منطقه نيزداردكه در بخش آشنايي با وسايل نجات توضيح داده ميشود.
ب‌)آشنايي با وسايل شناوري و طريقه استفاده از آنها
جليقه نجات:وسيله اي است براي شنادر نگاه داشتن نفر درآب اين جليقه معمولا در روي لباس پوشيده شده وتوسط تسمه هايي كه به دوركمر بسته مي شوند كاملامحكم مي گردندجليقه هاي امروز به گونه اي طراحي مي گردندكه اگر شخصي آنها راپوشيده باشدوبه صورت بيهوش درآب بيفتدبه طورخودكارصورت شخص رابه سمت بالا ميچرخاند و از خفه شدن وي جلوگيري مي نمائيد.جليقه هاي نجات انواع مختلف دارند ولي همگي آنها كار يكساني راانجام مي دهند و آن هم افزايش شناوري فوري است كه آن را پوشيده است. جليقه هاي نجات همگي مجهزبه سوت و چراغ چشمك زن مي باشنددر روي كشتيها به هر نفر از خدمه كشتي يك جليقه نجات تعلق مي گيرد كه در زمان ورودبه كشتي دراختيار وي گذارده مي شود . در روي شناورها معمولاتعدادي جليقه نجات اضافي وجود دارد.حلقه نجات:حلقه هاي نجات وسايلي هستندبه شكل گرد و توخالي كه ازمواد شناور يا چوب ساخته مي شوند اين حلقه هاي نجات در روي عرشه كشتيها نصب مي باشندوبعضي از آنها مجهز به علامت گذار آدم بد دريا مي باشند.اين حلقه ها رابه طرف شخصي كه در آب افتاده است پرتاب مي كنندوشخصي با قرار گرفتن دردرون حلقه نجات مي تواند به راحتي در روي آب شناور بماند.سطوح نجات شناوري:سطوح شناوري تشكيل شده اند از سطوح گسترده اي كه از جنس چوب ويا فايبر گلاس مي باشنداز اين وسيله بيشتر در رودخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
 
قايق نجات آماده:قايقي است كه اگر از محل نگهداري آن را به دريا انداخته شود هيچگونه خسارتي به قايق و وسايل موجود درآن واردنمي گردد امروزه اين گونه قايقها در روي كشتيها تانكرو سكوهاي نفتي به كار مي گيرند.

قايقهاي جميني:نوعي قايق ازجنس لاستيك به صورت بادشونده ميباشندکه معمولابه علت سبك بودن وقابليت حمل توسط چندنفردرمواقعي كه سرعت عمل زياددربكارگيري قايق لازم باشد مورداستفاده قرار مي گيرد.ساختمان اين قايقهابه گونه اي طراحي شده است كه معمولا داراري كفي نسبتاسخت بوده و بدنه اطراف آنها از جنس لاستيك نرم و به صورت دو جداره براي باد شدن مي باشند.محفظه بادي اطراف قايق كه تمامي اطراف آن راپوشش مي دهددر واقع نيروي شناوري قايق راتامين مينمايد.اين محفظه درراستاي جلوگيري از غرق شدن كامل قايق درصورت پنچري از داخل به چندين قسمت كاملا مجزا تقسيم شده است و در صورتي كه قسمتي از قايق سوراخ گردد شناوري مابقي قسمتها كماكان قايق رابر روي آب شناور نگه مي دارد.تمامي اين قسمتها از يك محفظه ورودي باد مي گردند ولي در مورد تخليه نمودن آنها توسط يك والو يك طرفه از درون اين قسمتها از هم مجزا مي گردند.


در راستاي تامين نيروي تحرك براي اين قايقها از موتورهايAUTO BOARDكه به راحتي قابل نصب بر روي پاشنه قايق ميباشند استفاده مي گردد. در واقع مي توان در راستاي سهولت در جابجايي قايقها توسط دست موتور قايق را پس از به آب دادن قايق بر روي آن نصب نمود.در اطراف قايقهاي جميني تعدادي طناب به صورت آويزان نصب مي باشد از اين طنابها براي حمل قايق توسط دست استفاده مي گردد. از اين طنابها براي شناور نگه داشتن نفرات در آب درصورتی که تعداد نفرات بیش از گنجایش قایق باشد  نیز استفاده میگردد

وظیفه اولین فردی که آدم رادر رودخانه یا دریامشاهده می کند-روش اطلاع رسانی به سرپرست تیم درمورد غریق-آشنایی با شیوه نجات فردوانتقال آن به خشکrnآشنایی با وظایف گروه امدادبه هنگام دیدن نفر در آبrnrnوظیفه اولین نفری که درطول رودخانه یا دریامشاهده می کند که کسی درآب در حال غرق شدن قرار دارد ونمی توانداز طریق به آب زدن به اوکمک کندوشاهد غرق شدن یک نفرمی باشداولین اقدامی که باید انجام دهدفرستادن وسیله ای در آب به طرف نفری که درحال غرق شدن می باشد وضمن انجام این عمل بافریاد تقاضای کمک می کند بارها مشاهده شده که نفربدون اطلاع خودرا به آب می زند ولی قبل ازرسیدن به او به فرد غرق شده خود را در حال غرق شدن می بیند.این کاربسیار اشتباه نیز می باشدنفرات باید در این موردبه نحوه کمک رسانی قبل از اینکه به آب بروند آگاهی کامل داشته باشند.rnrnروش اطلاع رسانی به سرپرست تیمrnrnیک گروهی وقتی درجریان یک حادثه قرار می گیرندوبه صورت یک تیم عمل می کنندواین تیم بایدهمزمان اقدام نمایندزیراهیچ گاه کاری رابدون اطلاع سرپرست تیم انجام ندهید. مگراینکه اقداماتی که از قبل آموزش داده شده باشدیکی ازاین آموزشهااستفاده ازحلقه نجات یا وسیله ای که بتوان نفررا در یک منطقه ای نگه داشت وبه همراه تیم اقدام لازم را برای گرفتن اوازآب نمائید.rnrnآشنایی با شیوه نجات فردوانتقال آن به خشکیrnrnجهت آشنایی با شیوه نجات وانتقال نفر به خشکی چندین طریق وجود دارداین بستگی به جریان آب وشرایط هواو منطقه نیزداردکه در بخش آشنایی با وسایل نجات توضیح داده میشود.rnب‌)آشنایی با وسایل شناوری و طریقه استفاده از آنهاrnجلیقه نجات وسیله ای است برای شنادر نگاه داشتن نفر درآب این جلیقه معمولا در روی لباس پوشیده شده وتوسط تسمه هایی که به دورکمر بسته می شوند کاملامحکم می گردندجلیقه های امروز به گونه ای طراحی می گردندکه اگر شخصی آنها راپوشیده باشدوبه صورت بیهوش درآب بیفتدبه طورخودکارصورت شخص رابه سمت بالا میچرخاند و از خفه شدن وی جلوگیری می نمائید.جلیقه های نجات انواع مختلف دارند ولی همگی آنها کار یکسانی راانجام می دهند و آن هم افزایش شناوری فوری است که آن را پوشیده است. جلیقه های نجات همگی مجهزبه سوت و چراغ چشمک زن می باشنددر روی کشتیها به هر نفر از خدمه کشتی یک جلیقه نجات تعلق می گیرد که در زمان ورودبه کشتی دراختیار وی گذارده می شود . در روی شناورها معمولاتعدادی جلیقه نجات اضافی وجود دارد.حلقه نجات حلقه های نجات وسایلی هستندبه شکل گرد و توخالی که ازمواد شناور یا چوب ساخته می شوند این حلقه های نجات در روی عرشه کشتیها نصب می باشندوبعضی از آنها مجهز به علامت گذار آدم بد دریا می باشند.این حلقه ها رابه طرف شخصی که در آب افتاده است پرتاب می کنندوشخصی با قرار گرفتن دردرون حلقه نجات می تواند به راحتی در روی آب شناور بماند.سطوح نجات شناوری سطوح شناوری تشکیل شده اند از سطوح گسترده ای که از جنس چوب ویا فایبر گلاس می باشنداز این وسیله بیشتر در رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.rn rnقایق نجات آماده قایقی است که اگر از محل نگهداری آن را به دریا انداخته شود هیچگونه خسارتی به قایق و وسایل موجود درآن واردنمی گردد امروزه این گونه قایقها در روی کشتیها تانکرو سکوهای نفتی به کار می گیرند.rnrnقایقهای جمینی نوعی قایق ازجنس لاستیک به صورت بادشونده میباشندکه معمولابه علت سبک بودن وقابلیت حمل توسط چندنفردرمواقعی که سرعت عمل زیاددربکارگیری قایق لازم باشد مورداستفاده قرار می گیرد.ساختمان این قایقهابه گونه ای طراحی شده است که معمولا داراری کفی نسبتاسخت بوده و بدنه اطراف آنها از جنس لاستیک نرم و به صورت دو جداره برای باد شدن می باشند.محفظه بادی اطراف قایق که تمامی اطراف آن راپوشش می دهددر واقع نیروی شناوری قایق راتامین مینماید.این محفظه درراستای جلوگیری از غرق شدن کامل قایق درصورت پنچری از داخل به چندین قسمت کاملا مجزا تقسیم شده است و در صورتی که قسمتی از قایق سوراخ گردد شناوری مابقی قسمتها کماکان قایق رابر روی آب شناور نگه می دارد.تمامی این قسمتها از یک محفظه ورودی باد می گردند ولی در مورد تخلیه نمودن آنها توسط یک والو یک طرفه از درون این قسمتها از هم مجزا می گردند.rnrnrnدر راستای تامین نیروی تحرک برای این قایقها از موتورهایAUTO BOARDکه به راحتی قابل نصب بر روی پاشنه قایق میباشند استفاده می گردد. در واقع می توان در راستای سهولت در جابجایی قایقها توسط دست موتور قایق را پس از به آب دادن قایق بر روی آن نصب نمود.در اطراف قایقهای جمینی تعدادی طناب به صورت آویزان نصب می باشد از این طنابها برای حمل قایق توسط دست استفاده می گردد. از این طنابها برای شناور نگه داشتن نفرات در آب درصورتی که تعداد نفرات بیش از گنجایش قایق باشد نیز استفاده میگردد
ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 26 اسفند ماه، 1395 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 علائم مسمومیت با گاز co  [ پنجشنبه، 28 مرداد ماه، 1395 ] 4329 مشاهده
 برگزاری مانور و کلاس های اموزشی  [ چهارشنبه، 24 آذر ماه، 1395 ] 835 مشاهده
 آتش و آتش نشانی  [ چهارشنبه، 5 اسفند ماه، 1394 ] 2278 مشاهده
 رنگ آتش ها  [ سه شنبه، 30 آذر ماه، 1395 ] 626 مشاهده
 كار در فضاهای بسته!!!!!  [ چهارشنبه، 19 آبان ماه، 1395 ] 538 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب