آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - آسانسورها

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

⭕️ انواع آسانسورها :

آسانسورها دارای سه نوع مختلف می باشد كه عبارتند از:  

1ـ آسانسورهای برقی
2ـ آسانسورهای زنجيره ای
3ـ آسانسورهای روغنی يا هيدروليكی


⭕️ آسانسورهاي برقي :
آسانسورهاي برقي از يك كابين و يك وزنه تشكيل شده است كه بوسيلة سيم فولادي به يكديگر متصل مي باشند .
اين سيم فولادي بر روي يك قرقره به نام قرقره كشش كه به الكتروموتور متصل مي باشد قراردارد، بطـوري كه وزنة تعادل و كابين هردو ازناحية قرقره كشش آويزان بوده و در خلاف جهت يكديگر در داخل يك محفظه به نام چاه آسانسور بالا و پايين مي رود .

كابين آسانسور بوسيلة دكمه هاي فشاري كه در خارج و داخل كابين كار گذاشته شده است و همچنين تابلوي فرمان و انتخاب كنندة طبقات، كنترل مي شود .  

 كابين آسانـسور در وسط دو ريل فولادي(T)شكل كه در دو طرف چاه آسانسور قرار گرفته است مي باشد.
اين دو ريل باعث مي شود كه كابين آسانسور فقط در جهت عمودي حركت كرده و مـانع از حركتهـاي افقـي كابين شود.

در اكثر قريب به اتفاق آسانسورهاي برقي جهت كاهش بار موتور از وزنة تعادل استفاده مي شود كه خلاف جهت كابين بصورت عمود بالا و پايين مي رود.
وزنة تعادل از بتن و يا چدن ساخته مي شود.

وزن وزنة تعادل برحسب فرمول زير محاسبه مي شود.

وزن كابين + ظرفيت آسانسور تقسيم بر ٢ = وزنة تعادل

وزنة تعادل همانند كابين آسانسور در وسط دو ريل فولادي T شكل به نام ريل راهنما قرار دارد .

بـر روي كابين آسانسورها سيستم كنترلي به نام ريزيم نصب مي شود كه تعميركار آسانسور با قرار گرفتن بر روي كابين جهت تعمير و نگهداري با تغيير وضعيت يك سوييچ آسانسور را از مدار خارج كرده و در اختيار خود گرفته و بـا فشار دو دكمه كابين را بالا و پايين می برد.

⭕️ موتورهاي آسانسور:

معمولاً در آسانسورها از دو نوع موتور استفاده مي شود:

الف ـ موتورهاي گيربكسي :

در اين نوع موتورها نيروي
محركة انتقالي به قرقره كشش از طريق يك چـرخ دنـدة حلزونـي بـه نـام گيربكس صورت مي گيرد به همين لحاظ به آن موتورگيربكسي مي گويند.

ب ـ موتورهاي بدون گيربكس:

در اين نوع موتورها نيروي محركه بطور مستقيم از موتور به قرقره كشش منتقل ميگردد و فاقد گيـربكس مي باشد، به همين لحاظ به آن موتور بدون گيربكس مي گويند. موتورهاي بدون گيربكس از سرعت بيـشتري برخوردار هستند و به منظور كاهش سرعت و افزايش قدرت از موتورهاي گيربكسي استفاده مي شود.


⭕️ ترمز آسانسور:

در كليه آسانسورها براي توقف كابين از ترمز استفاده مي شود.
اين ترمز بايد به گونه اي باشد كه در زمان قطع برق نيز مانع از حركت كابين شود؛ به همين دليل وجود يك ترمز برقي مكانيكي با عملكرد ايمني در زمان قطع برق براي كليه آسانسورها ضرورت دارد.

زماني كه موتور در حال كاركردن است فنرهاي ترمز جمع شده، در نتيجه لنت هاي ترمز از استوانة ترمز فاصله گرفته و كابين حركت مي كند. زماني كه كابين حركت نمي كند، موتور از حركت ايستاده، جريان برق قطع شده، در نتيجه فنرهاي ترمز باز شده و لنتهاي ترمز به استوانة ترمـز چسبيده و باعث توقف كابين مي گردد.

⭕️ درهای آسانسور:

در محل ورودي آسانسورها بايد در مجموعه در وجود داشته باشد.

الف ـ درهاي اتاقك كه به اتاقك آسانسور متصل مي شوند.

ب ـ درهاي پاگرد كه به ديوارة چاه آسانسور متصل مي شوند. درهاي پاگرد نبايد داراي وسيله اي نظير دستگيره باشد كه يك فرد غيرمجاز قادر به بازكردن آنها باشـد. درهاي پاگرد كليدهاي مخصوصي دارد كه فقط نزد مسئول نگهداري آسانسور است.

مكانيزم درهاي پاگرد بـه نحوي است كه با باز شدن يك در، يك اتصال جريان برق قطع شده و آسانسور از كار مي افتد و با بسته شـدن در پاگرد دوباره جريان برق وصل شده و آسانسور دوباره حركت مي کند

⭕️ تنظيم كننده اضافه سرعت در آسانسور :

براي بازداشتن اتاقك از اضافة سرعت ناشي از بريدن يا كشيده شدن كابل هاي فـولادي يـا يـك نقـص الكتريكي، وجود تنظيم كنندة اضافة سرعت لازم است.

تنظيم كننده معمولاً در اتاق موتورخانه در بـالاي چـاه آسانسور نصب مي شود و به يك قرقره به قطر 30 سانتيمتر مجهز است كه توسط كابل فولادي نگهبان حركت مي كند. يك انتهاي كابل به سيستم ترمز در يك اتاقك و يا بالاي آن كه اصطلاحاً ترمز پاراشوت گفته مي شود متصل است و انتهاي ديگرآن به سمت بالا برمي گردد و پس از گذشتن از چاه آسانسور به دور قرقرة تنظـيم كننـده ميپيچد و سپس به پايين چاه آسانسور امتداد يافته و به دور قرقرة كشش در كف پيچيده و در انتهـا بـه زيـر اتاقك باز مي گردد. همانطور كه اتاقك آسانسور حركت مي كند كابل نگبهان قرقره را به حركت در مي آورد و زماني كه سرعت كابين افزايش مي يابد قرقره تنظيم كنندة سرعت، عكس العمل نـشان داده و ايـن عكـس العمل به كف كابين انتقال يافته و بالشتك هاي كف آسانسور به روي ريـل راهنمـاي كـابين سـاييده شـده و اصطلاحاً پاراشوت انجام مي شود و به اين طريق كابين از حركت باز مـي ايـستد.

در بعـضي از آسانـسورها هنگامي كه تنظيم كنندة عكس العمل نشان مي دهد سيستم برق نيز قطع مي گردد و از آنجا كه سيـستم ترمـز برقي ـ مكانيكي مي باشد با قطع برق، سيستم ترمز بكار افتاده و به اين طريق هم از سقوط كابين جلوگيري مي شود.


⭕️ ضربه گير در آسانسور:

با وجود اينكه در كليه آسانسورها سيستم هاي ايمني متعددي جهت جلوگيري از سقوط كابين نـصب مـي شود باز اين احتمال وجود دارد كه كابين سقوط كند و براي جلوگيري از خسارت به كابين و سرنشينان آن در ته چاه آسانسور بر روي فونداسيون و يا انتهاي ريل راهنماي T شكل، فنرهاي ضربه گير، لاستيك و يا ضـربه گيـر هيدروليكي نصب مي شود كه هرگاه به دلايلي كابين سقوط كرد كابين مستقيماً با زمين برخـورد نكنـد، بلكـه بوسيله اين وسايل از سرعت آن تا حد امكان كاسته شود.

⭕️ سيستم اضافه بار در آسانسور:

جهت جلوگيري از اضافه بار آسانسورها كه منجر به سقوط كابين و خرابي سيستم آسانسور مي شود سنسور و يا وزن سنجي را در كف كابين آسانسور قرار مي دهند و هنگامي كه بار بيش از ظرفيت كابين شود بـصورت اتوماتيك باعث قطع آسانسور شده و آسانسور از حركت باز مي ايستد و تا زماني كه وزن بار يا مسافر بـه حـد مجاز نرسد آسانسور حركت نمي كند.

⭕️ زنجير يا سيم بكسل جبران يا تعليق در آسانسور :
 
در ساختمان هاي مرتفع و بلند، هرگاه كابين در بالاي چاه آسانسور قرار بگيرد طبيعتـاً وزنـه تعـادل در انتهاي چاه قرار مي گيرد و بالعكس هرگاه وزنه تعادل در بالاي چاه آسانسور قرار گيرد كابين در انتهاي چـاه آسانسور قرار مستقر مي شود و در اين هنگام كابين يا وزنه تعادل كه در پايين چاه است، وزن سيم بكسل متصل به آن كه به ارتفاع چاه آسانسور مي باشد به كابين و يا وزنه تعادل كه در قسمت پايين چاه مي باشد اضافه مي شود و اين مقدار بسيار زياد بوده و در اثر مدت زمان طولاني به موتور آسانسور صدمه وارد مي سـازد؛

بـراي جبران اين اضافه بار اضافي كه گاهي به وزنه تعادل و گاهي به كابين تحميل مي شـود لازم اسـت از انتهـاي كابين، سيم بكسل هم قطر و اندازه سيم بكسل كشش آسانسور وصل و سر ديگر آن به وزنه تعادل متصل شود كه اين نقيصه در هنگام حركت آسانسور جبران مي گردد.

⭕️ انواع آسانسورها \r\n\r\nآسانسورها دارای سه نوع مختلف می باشد که عبارتند از \r\n\r\n1ـ آسانسورهای برقی\r\n2ـ آسانسورهای زنجیره ای\r\n3ـ آسانسورهای روغنی یا هیدرولیکی\r\n\r\n\r\n⭕️ آسانسورهای برقی \r\nآسانسورهای برقی از یک کابین و یک وزنه تشکیل شده است که بوسیلة سیم فولادی به یکدیگر متصل می باشند .\r\nاین سیم فولادی بر روی یک قرقره به نام قرقره کشش که به الکتروموتور متصل می باشد قراردارد، بطـوری که وزنة تعادل و کابین هردو ازناحیة قرقره کشش آویزان بوده و در خلاف جهت یکدیگر در داخل یک محفظه به نام چاه آسانسور بالا و پایین می رود .\r\n\r\nکابین آسانسور بوسیلة دکمه های فشاری که در خارج و داخل کابین کار گذاشته شده است و همچنین تابلوی فرمان و انتخاب کنندة طبقات، کنترل می شود . \r\n\r\n کابین آسانـسور در وسط دو ریل فولادی(T)شکل که در دو طرف چاه آسانسور قرار گرفته است می باشد.\r\nاین دو ریل باعث می شود که کابین آسانسور فقط در جهت عمودی حرکت کرده و مـانع از حرکتهـای افقـی کابین شود.\r\n\r\nدر اکثر قریب به اتفاق آسانسورهای برقی جهت کاهش بار موتور از وزنة تعادل استفاده می شود که خلاف جهت کابین بصورت عمود بالا و پایین می رود.\r\nوزنة تعادل از بتن و یا چدن ساخته می شود.\r\n\r\nوزن وزنة تعادل برحسب فرمول زیر محاسبه می شود.\r\n\r\nوزن کابین + ظرفیت آسانسور تقسیم بر ٢ = وزنة تعادل\r\n\r\nوزنة تعادل همانند کابین آسانسور در وسط دو ریل فولادی T شکل به نام ریل راهنما قرار دارد .\r\n\r\nبـر روی کابین آسانسورها سیستم کنترلی به نام ریزیم نصب می شود که تعمیرکار آسانسور با قرار گرفتن بر روی کابین جهت تعمیر و نگهداری با تغییر وضعیت یک سوییچ آسانسور را از مدار خارج کرده و در اختیار خود گرفته و بـا فشار دو دکمه کابین را بالا و پایین می برد.\r\n\r\n⭕️ موتورهای آسانسور \r\n\r\nمعمولاً در آسانسورها از دو نوع موتور استفاده می شود \r\n\r\nالف ـ موتورهای گیربکسی \r\n\r\nدر این نوع موتورها نیروی\r\nمحرکة انتقالی به قرقره کشش از طریق یک چـرخ دنـدة حلزونـی بـه نـام گیربکس صورت می گیرد به همین لحاظ به آن موتورگیربکسی می گویند.\r\n\r\nب ـ موتورهای بدون گیربکس \r\n\r\nدر این نوع موتورها نیروی محرکه بطور مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل میگردد و فاقد گیـربکس می باشد، به همین لحاظ به آن موتور بدون گیربکس می گویند. موتورهای بدون گیربکس از سرعت بیـشتری برخوردار هستند و به منظور کاهش سرعت و افزایش قدرت از موتورهای گیربکسی استفاده می شود.\r\n\r\n\r\n⭕️ ترمز آسانسور \r\n\r\nدر کلیه آسانسورها برای توقف کابین از ترمز استفاده می شود.\r\nاین ترمز باید به گونه ای باشد که در زمان قطع برق نیز مانع از حرکت کابین شود؛ به همین دلیل وجود یک ترمز برقی مکانیکی با عملکرد ایمنی در زمان قطع برق برای کلیه آسانسورها ضرورت دارد.\r\n\r\nزمانی که موتور در حال کارکردن است فنرهای ترمز جمع شده، در نتیجه لنت های ترمز از استوانة ترمز فاصله گرفته و کابین حرکت می کند. زمانی که کابین حرکت نمی کند، موتور از حرکت ایستاده، جریان برق قطع شده، در نتیجه فنرهای ترمز باز شده و لنتهای ترمز به استوانة ترمـز چسبیده و باعث توقف کابین می گردد.\r\n\r\n⭕️ درهای آسانسور \r\n\r\nدر محل ورودی آسانسورها باید در مجموعه در وجود داشته باشد.\r\n\r\nالف ـ درهای اتاقک که به اتاقک آسانسور متصل می شوند.\r\n\r\nب ـ درهای پاگرد که به دیوارة چاه آسانسور متصل می شوند. درهای پاگرد نباید دارای وسیله ای نظیر دستگیره باشد که یک فرد غیرمجاز قادر به بازکردن آنها باشـد. درهای پاگرد کلیدهای مخصوصی دارد که فقط نزد مسئول نگهداری آسانسور است.\r\n\r\nمکانیزم درهای پاگرد بـه نحوی است که با باز شدن یک در، یک اتصال جریان برق قطع شده و آسانسور از کار می افتد و با بسته شـدن در پاگرد دوباره جریان برق وصل شده و آسانسور دوباره حرکت می کند\r\n\r\n⭕️ تنظیم کننده اضافه سرعت در آسانسور \r\n\r\nبرای بازداشتن اتاقک از اضافة سرعت ناشی از بریدن یا کشیده شدن کابل های فـولادی یـا یـک نقـص الکتریکی، وجود تنظیم کنندة اضافة سرعت لازم است.\r\n\r\nتنظیم کننده معمولاً در اتاق موتورخانه در بـالای چـاه آسانسور نصب می شود و به یک قرقره به قطر 30 سانتیمتر مجهز است که توسط کابل فولادی نگهبان حرکت می کند. یک انتهای کابل به سیستم ترمز در یک اتاقک و یا بالای آن که اصطلاحاً ترمز پاراشوت گفته می شود متصل است و انتهای دیگرآن به سمت بالا برمی گردد و پس از گذشتن از چاه آسانسور به دور قرقرة تنظـیم کننـده میپیچد و سپس به پایین چاه آسانسور امتداد یافته و به دور قرقرة کشش در کف پیچیده و در انتهـا بـه زیـر اتاقک باز می گردد. همانطور که اتاقک آسانسور حرکت می کند کابل نگبهان قرقره را به حرکت در می آورد و زمانی که سرعت کابین افزایش می یابد قرقره تنظیم کنندة سرعت، عکس العمل نـشان داده و ایـن عکـس العمل به کف کابین انتقال یافته و بالشتک های کف آسانسور به روی ریـل راهنمـای کـابین سـاییده شـده و اصطلاحاً پاراشوت انجام می شود و به این طریق کابین از حرکت باز مـی ایـستد.\r\n\r\nدر بعـضی از آسانـسورها هنگامی که تنظیم کنندة عکس العمل نشان می دهد سیستم برق نیز قطع می گردد و از آنجا که سیـستم ترمـز برقی ـ مکانیکی می باشد با قطع برق، سیستم ترمز بکار افتاده و به این طریق هم از سقوط کابین جلوگیری می شود.\r\n\r\n\r\n⭕️ ضربه گیر در آسانسور \r\n\r\nبا وجود اینکه در کلیه آسانسورها سیستم های ایمنی متعددی جهت جلوگیری از سقوط کابین نـصب مـی شود باز این احتمال وجود دارد که کابین سقوط کند و برای جلوگیری از خسارت به کابین و سرنشینان آن در ته چاه آسانسور بر روی فونداسیون و یا انتهای ریل راهنمای T شکل، فنرهای ضربه گیر، لاستیک و یا ضـربه گیـر هیدرولیکی نصب می شود که هرگاه به دلایلی کابین سقوط کرد کابین مستقیماً با زمین برخـورد نکنـد، بلکـه بوسیله این وسایل از سرعت آن تا حد امکان کاسته شود.\r\n\r\n⭕️ سیستم اضافه بار در آسانسور \r\n\r\nجهت جلوگیری از اضافه بار آسانسورها که منجر به سقوط کابین و خرابی سیستم آسانسور می شود سنسور و یا وزن سنجی را در کف کابین آسانسور قرار می دهند و هنگامی که بار بیش از ظرفیت کابین شود بـصورت اتوماتیک باعث قطع آسانسور شده و آسانسور از حرکت باز می ایستد و تا زمانی که وزن بار یا مسافر بـه حـد مجاز نرسد آسانسور حرکت نمی کند.\r\n\r\n⭕️ زنجیر یا سیم بکسل جبران یا تعلیق در آسانسور \r\n \r\nدر ساختمان های مرتفع و بلند، هرگاه کابین در بالای چاه آسانسور قرار بگیرد طبیعتـاً وزنـه تعـادل در انتهای چاه قرار می گیرد و بالعکس هرگاه وزنه تعادل در بالای چاه آسانسور قرار گیرد کابین در انتهای چـاه آسانسور قرار مستقر می شود و در این هنگام کابین یا وزنه تعادل که در پایین چاه است، وزن سیم بکسل متصل به آن که به ارتفاع چاه آسانسور می باشد به کابین و یا وزنه تعادل که در قسمت پایین چاه می باشد اضافه می شود و این مقدار بسیار زیاد بوده و در اثر مدت زمان طولانی به موتور آسانسور صدمه وارد می سـازد؛\r\n\r\nبـرای جبران این اضافه بار اضافی که گاهی به وزنه تعادل و گاهی به کابین تحمیل می شـود لازم اسـت از انتهـای کابین، سیم بکسل هم قطر و اندازه سیم بکسل کشش آسانسور وصل و سر دیگر آن به وزنه تعادل متصل شود که این نقیصه در هنگام حرکت آسانسور جبران می گردد.
ارسال شده در مورخه : جمعه، 10 آذر ماه، 1396 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 7 اورژانس، 7 کمک اوليه  [ پنجشنبه، 11 ارديبهشت ماه، 1399 ] 2490 مشاهده
 آموزش نجات از چاه  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 11736 مشاهده
 کمک های اولیه در قطع عضو  [ سه شنبه، 24 اسفند ماه، 1395 ] 1867 مشاهده
 کلاس آموزش کار در ارتفاع و آشنایی با تجهیزات  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 3087 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب