تاریخ : سه شنبه، 17 فروردين ماه، 1395
موضوع : کمکهای اولیه,سوالات مرتبط

مجموعه سوالات بخش یک کمک های اولیه

با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش اول

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

نبض کاروتید در کجا حس میشود؟

·     قسمت داخلی ران

·     قسمت داخلی بازو

·     روی گردن

·     قسمت داخلی مچ دست

جمود نعشی چیست؟

·     سفت شدن موقتی عضلات چند ساعت بعد از مرگ

·     تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز یا بنفش در قسمتهایی از بدن که به زمین نزدیکتر است.

·     سفت شدن بدن در هنگام تشنج

·     سفت شدن بدن 5 دقیقه بعد از مرگ

هیپوکسی همان ............................ است؟

·     کاهش قند خون

·     کاهش اکسیژن خون

·     افزاش فشار خون

·     هیچکدام

تعداد تنفس مناسب در بزرگسالان، کودکان و شیرخواران به ترتیب کدام مورد است؟

·     12-50، 15-70، 25-80

·     18-30، 15-40، 25-50

·     12-20، 15-30، 25-80

·     12-20، 15-30، 25-50

شکستگی دنده ها در احیاء نتیجه چیست؟

·     باقیماندن انگشتان روی دنده ها

·     گاهی قرار گیری درست دستان نیز می تواند با عث شکستگی استخوان و یا غضروف شود.

·     قرار گرفتن کف دست در کنار جناق

·     همه موارد

شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟

·     گرفتن نبض

·     ارزیابی تنفس و گردش خون

·     دادن تنفس

·     ماساژ قلبی

مراحل احیا قلبی ریوی در بزرگسالان به ترتیب (از راست به چپ) شامل:

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- انجام احیا-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار

·     تماس با 115-ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا- ارزیابی صحنه

ایست قلبی چیست؟

·     نداشتن هیچگونه فعالیت الکتریکی

·     نبض ضعیف

·     عدم پمپاژقلبی به هر دلیل

·     بیهوشی

کدام یک نشانه یک احیا مؤثر است؟

·     هنگام اعمال فشار بر قفسه سینه نبض کاروتید حس شود

·     رنگ پوست بیمار بهبود می یابد (از آبی به صورتی)

·     قفسه سینه هنگام تهویه به وضوح بالا می آید

·     همه موارد

مفهومCPR چیست؟

·     اعمال فشار بر روی قفسه سینه به همراه تنفس مصنوعی

·     تنفس مصنوعی در بیماری که اختلالات تنفسی دارد

·     باز کردن راه هوایی و فراهم سازی امکان تنفس طبیعی برای بیمار

·     هیچکدام

بهترین وضعیت برای بیماران بی هوشی که بطور مناسب نفس می کشند کدامیک از موارد زیر می باشد؟

·     خوابیده به پشت

·     نیمه نشسته

·     قرار گرفته به پهلو

·     خوابیده روی شکم

برای باز کردن راه هوایی فردی که دچار ضربه به گردن است از چه مانوری استفاده می نماییم؟

·     باز کردن فک با فشار

·     سر عقب چانه بالا

·     سر جلو چانه پایین

·     مانور هیم لیخ

تا چه زمانیCPR را ادامه می دهیم؟

·     یک پزشک و یا واحد احیاء پیشرفته دستور قطع اقدامات را بدهد

·     بیمار تنفس و ضربان خود به خودی داشته باشد

·     خستگی فرد احیا کننده

·     همه موارد

درمان اولیه در بیماری که دچار ایست قلبی شده و نفس نمی کشد و بیهوش است چیست؟

·     بررسی تنفسی

·     شوک

·     CPR

·     باز کردن راه هوایی

قرار دادن دست ها در طرفین سر جهت قراردادن بینی در راستای ناف و سر در حالت خنثی کدام مانور بوده و چه فوایدی دارد؟

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از آسیب های نخاعی

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از حرکت یا دستکاری ستون مهره ها

·     مانور هایملیخ-بازکردن راه هوایی

·     گزینه الف و ب

در کدام یک از موارد زیرCPR را شروع می کنیم؟

·     تشنج

·     درد شدید قلبی

·     تنگی نفس

·     عدم وجود تنفس و گردش خون

در احیا دو نفره یک نوزاد نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

·     15 به 2

·     30 به 2

·     15 به 1

·     5 به 1

در مواجهه با یک بیمار بیهوش برای بررسی عملکرد قلب در هریک از گروههای سنی نوزاد و بزرگسال به ترتیب به کدام نبض مراجعه میکنید؟

·     گردنی ، رانی

·     داخل بازویی ، گردنی

·     در هر 2 مورد گردنی

·     رانی،داخل بازویی

میزان جابجایی قفسه سینه در ماساژ قلبی در شیرخواران چقدر باید باشد؟

·     بستگی به توان امدادگر دارد

·     به اندازه یک سوم قطر قدامی خلفی (جلو تا پشت) قفسه سینه شیرخوار

·     حدود 4 تا 5 سانتی متر

·     موارد ب و ج

شرایط تهدید کننده حیات کدامند؟

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و گردش خون

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و اسکلتی

·     مشکلات و صدمات ایجاد شده در صورت

·     همه موارد

علائم تنفس ناکافی کدام است؟

·     تعداد تنفس آهسته تر ویا تندتر از تعداد طبیعی

·     انبساط نامتوازن یا ناکافی قفسه سینه

·     پوست سرد، رنگ پریده و یا کبود

·     همه موارد

مراحل ارزیابی بیمار کدام است؟

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی خونریزی های شدید- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی آسیب های اسکلتی-ارزیابی خونریزی های شدید-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی درک محرک های خارجی- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری- ارزیابی راه هوایی- ارزیابی تنفس-ارزیابی نبض

کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

·     اقداماتABC شامل ارزیابی گردش خون، راه هوایی و تنفس می باشد

·     مانور هیم لیخ برای برطرف نمودن انسداد کامل راه هوایی به کار می رود

·     مانور هیم لیخ هیچگاه موجب استفراغ نمی شود

·     مانور سر عقب چانه بالا جهت باز کردن راه هوایی به کار می رود
مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش اول

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/231/مجموعه-سوالات-بخش-یک-کمک-های-اولیه/