تاریخ : دوشنبه، 15 بهمن ماه، 1397
موضوع : آتش سوزی,اطلاعات عمومی

دستکش های حفاظتی ، ایمنی ، آتش نشانی

دستکش های حفاظتی

راهنمای انتخاب انواع دستکش های ایمنی کار

می دانیم که در بازارهای مختلف فراخور مصرف دستکش های ایمنی جهت کار متناسب با نوع مصرف توسط تولیدکنندگان تولید و عرضه می شود.

اما با توجه به تنوع خطرات بالقوه شغلی و طیف کارهای مختلفی که وجود دارد جهت انتخاب صحیح دستکش باید دقت لازم را مورد توجه قرار داد.

لذا عدم رعایت این موارد در افرادی که در معرض مواد شیمیایی، اسیدها، حرارت زیاد و جریان الکتریسیته هستند می تواند خسارات جبران ناپذیری در محیط کار ایجاد نماید.

در این راستا فاکتورهای مهم جهت انتخاب دستکش مناسب با کار را برای راهنمایی خریداران بیان می کنیم.

انواع دستکش های حفاظتی با توجه به نوع کار:

۱ـ نوع ماده شیمیایی اسید سولفوریک، اسید نیتریک، الکل ها و مشتقات اسیدی

۲ـ چگونگی تماس و میزان ترشحات مولکولها

۳ـ مدت زمانی که دست در معرض مواد مضر قرار دارد.

۴ـ حفاظت در برابر گرما بخصوص جهت استفاده برای جوشکاری

۵ـ نوع حفاظت مورد نیاز برای دست و ساعد و بازو

۶ـ نوع لمس مواد روغنی، مواد خشک و تر

۷ـ مقاومت ساییدگی بخصوص جهت استفاده استادکاران در سایز زنی و برشکاری

۸ـ سایز مناسب و احساس راحتی کردن در موقع کار

 

دستکش های حفاظتی به گروه های زیر دسته بندی می شوند :

انواع دستکش های حفاظتی در برابر مواد شیمیایی

عموماً از لاستیک های طبیعی با ترکیباتی نظیر پلی ونیل، نیتریل، بوتیل، الکل و بوتیل که در بازار به نام دستکش های وایتون و نیتریل معروف می باشند.

انواع دستکش های حفاظتی در برابر حرارت

به دو دسته دستکش های مقاوم در برابر گرما و سرما تقسیم می شوند و جنس آنها از چرم، پارچه روکش شده یا آلومینیوم، پشت اشبالت، پشم شیشه و … می باشد.

انواع دستکش های حفاظتی در برابر مواد رادیواکتیو

از پارچه ها یا لایه سربی به ضخامت حداقل میزان مقاومت حفاظتی ورق سربی به ضخامت ۰/۵۵ میلیمتر ساخته می شود. الزاماً باید این دستکشها تا نصف بازو را بپوشاند.

انواع دستکش های حفاظتی در برابر ضربه

دستکش های چرمی، لاستیکی ضخیم، کاموایی، کف اشبالت، پشت برزنتی و تمام برزنتی از انواع محافظ در برابر ضربه اند و بسته به میزان قابلیت تحرک انگشتان، شدت صدمات، جنس و قطر دستکش استفاده می گردد.

انواع دستکش های حفاظتی در برابر ارتعاشات

جهت حفاظت از ابزارهای تولید کننده ارتعاشات با قدرت ۵ تا ۵۰۰۰ هرتز از دستکش های لاستیکی یا چرمی ضخیم باید استفاده شود.

انواع دستکش های حفاظتی ضد عایق الکتریسیته

از جنس لاستیک و مواد پلیمری خاص و مقاوم در برابر جریان برق به تناسب مواجهه با نوع ولتاژ مصرفی باید استفاده شود.
دستکش های حفاظتی\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nراهنمای انتخاب انواع دستکش های ایمنی کار\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nمی دانیم که در بازارهای مختلف فراخور مصرف دستکش های ایمنی جهت کار متناسب با نوع مصرف توسط تولیدکنندگان تولید و عرضه می شود.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nاما با توجه به تنوع خطرات بالقوه شغلی و طیف کارهای مختلفی که وجود دارد جهت انتخاب صحیح دستکش باید دقت لازم را مورد توجه قرار داد.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nلذا عدم رعایت این موارد در افرادی که در معرض مواد شیمیایی، اسیدها، حرارت زیاد و جریان الکتریسیته هستند می تواند خسارات جبران ناپذیری در محیط کار ایجاد نماید.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nدر این راستا فاکتورهای مهم جهت انتخاب دستکش مناسب با کار را برای راهنمایی خریداران بیان می کنیم.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی با توجه به نوع کار \\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۱ـ نوع ماده شیمیایی اسید سولفوریک، اسید نیتریک، الکل ها و مشتقات اسیدی\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۲ـ چگونگی تماس و میزان ترشحات مولکولها\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۳ـ مدت زمانی که دست در معرض مواد مضر قرار دارد.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۴ـ حفاظت در برابر گرما بخصوص جهت استفاده برای جوشکاری\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۵ـ نوع حفاظت مورد نیاز برای دست و ساعد و بازو\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۶ـ نوع لمس مواد روغنی، مواد خشک و تر\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۷ـ مقاومت ساییدگی بخصوص جهت استفاده استادکاران در سایز زنی و برشکاری\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n۸ـ سایز مناسب و احساس راحتی کردن در موقع کار\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nدستکش های حفاظتی به گروه های زیر دسته بندی می شوند \\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی در برابر مواد شیمیایی\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nعموماً از لاستیک های طبیعی با ترکیباتی نظیر پلی ونیل، نیتریل، بوتیل، الکل و بوتیل که در بازار به نام دستکش های وایتون و نیتریل معروف می باشند.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی در برابر حرارت\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nبه دو دسته دستکش های مقاوم در برابر گرما و سرما تقسیم می شوند و جنس آنها از چرم، پارچه روکش شده یا آلومینیوم، پشت اشبالت، پشم شیشه و … می باشد.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی در برابر مواد رادیواکتیو\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nاز پارچه ها یا لایه سربی به ضخامت حداقل میزان مقاومت حفاظتی ورق سربی به ضخامت ۰/۵۵ میلیمتر ساخته می شود. الزاماً باید این دستکشها تا نصف بازو را بپوشاند.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی در برابر ضربه\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nدستکش های چرمی، لاستیکی ضخیم، کاموایی، کف اشبالت، پشت برزنتی و تمام برزنتی از انواع محافظ در برابر ضربه اند و بسته به میزان قابلیت تحرک انگشتان، شدت صدمات، جنس و قطر دستکش استفاده می گردد.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی در برابر ارتعاشات\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nجهت حفاظت از ابزارهای تولید کننده ارتعاشات با قدرت ۵ تا ۵۰۰۰ هرتز از دستکش های لاستیکی یا چرمی ضخیم باید استفاده شود.\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nانواع دستکش های حفاظتی ضد عایق الکتریسیته\\\\r\\\\n\\\\r\\\\nاز جنس لاستیک و مواد پلیمری خاص و مقاوم در برابر جریان برق به تناسب مواجهه با نوع ولتاژ مصرفی باید استفاده شود.

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/276/دستکش-های-حفاظتی-،-ایمنی-،-آتش-نشانی/