تاریخ : جمعه، 26 خرداد ماه، 1396
موضوع : آتش سوزی,مبانی آتشنشانی

🔥تاریخچه پیشرفت فومهای اطفاء حریق:

• در سال 1877 فوم شیمیائی برای اولین بار توسط دانشمندان انگلیسی اختراع گردید .

• در سال 1904 اولین موفقیت استفاده از فوم شیمیائی  در اطفاء حریق یك مخزن نفت با قطر یازده متردر كشور روسیه بود. این فوم از مخلوط كردن مقدار زیادی از دو ماده شیمیائی به وجود آمده بود .
• در سال 1914 دانشمندان اتریشی فومی تولید كردند كه از مخلوط پودر در داخل آب وبا سرعت بالا بوجود می آمد .

• درسال 1920 كنستانتره فوم پروتئینی برای اولین بار تولید گردید همراه با طراحی وسیله ای برای تولید وارائه دادن اولین فوم مكانیكی .

• درسال 1930 پیشرفت سریع فومهای شیمیائی با مشخصه الكلی همراه بود .معنی كــلی از مــكش وتنـاسب مـیزان توسعه برای سیستمهای فومهای مـكانیكی همان اندازه ای است كه ما از آنها اطلاع داریم . در همان زمان كار تجربی بر روی انواع تركیبات كنستانتره فوم آغاز گردید .

• در سال 1940 توسعه كنستانتره فومهای پروتئینه %3 كه فضا و وزن كمتری را با توجه به میزان كارائی آن نسبت به كنستانتره های فوم %6 دارند .

• در سال 1950 می توانستند فومهای ، كم، متوسط و پرتوسعه تولید نمایند و همچنین موفق به تولید سنتزهای جداگانه كنسانتره فـوم ونیز اولین تـوسعه كنستانتره های فوم مكانیكی مقاوم در برابر مایعات قابل امتزاج با آب.

• در سال  1960توسعه بیشتر كنسانتره فومهای فلورو پروتئین و   AFFF (فوم به فوم فیلم آبدار ), همچنین توسعه بهتر فومهای مقاوم الكلی صورت گرفت.

• در سال 1970 توسعه بیشتر كنسانتره فومهای مقاوم الكلی برای تولید فومهای چند منظوره كــــه استفاده آن بصورت %3 جهت مایعات هیدروكربنی و %6 روی مایعات قابل امتـــــــــــزاج  با آب است ."Hazmat" پیشرفت فومها برای سركوب كردن بخارات ناشی از مواد خطرناك صورت گرفت.

• در سال 1980 پیشرفت كنستانتره های فوم مقاوم الكلی در تولید AFFF ـ AR (AFFF مقاوم الكلی ).پیشرفت فومهای فلور پروتئین FFFP (فوم فیلمی فلور پروتئین )وكنستانتره های فوم چند منظوره FFFP-AR (FFFP مقاوم الكلی )

• در سال 1990 پیشرفت نمونه ای از كنستانره های فوم مقاوم الكلی كه بتوان از آن بصورت3% روی مایعات هیدروكربنی ومایعات قابل امتزاج با آب استفاده نمود. معرفی كنستاره فوم جهت اطفاء مواد قابل اشتعال كلاس A .
🔥تاریخچه پیشرفت فومهای اطفاء حریق \r\n\r\n\r\n• در سال 1877 فوم شیمیائی برای اولین بار توسط دانشمندان انگلیسی اختراع گردید .\r\n\r\n• در سال 1904 اولین موفقیت استفاده از فوم شیمیائی در اطفاء حریق یک مخزن نفت با قطر یازده متردر کشور روسیه بود. این فوم از مخلوط کردن مقدار زیادی از دو ماده شیمیائی به وجود آمده بود .\r\n• در سال 1914 دانشمندان اتریشی فومی تولید کردند که از مخلوط پودر در داخل آب وبا سرعت بالا بوجود می آمد .\r\n\r\n• درسال 1920 کنستانتره فوم پروتئینی برای اولین بار تولید گردید همراه با طراحی وسیله ای برای تولید وارائه دادن اولین فوم مکانیکی .\r\n\r\n• درسال 1930 پیشرفت سریع فومهای شیمیائی با مشخصه الکلی همراه بود .معنی کــلی از مــکش وتنـاسب مـیزان توسعه برای سیستمهای فومهای مـکانیکی همان اندازه ای است که ما از آنها اطلاع داریم . در همان زمان کار تجربی بر روی انواع ترکیبات کنستانتره فوم آغاز گردید .\r\n\r\n• در سال 1940 توسعه کنستانتره فومهای پروتئینه %3 که فضا و وزن کمتری را با توجه به میزان کارائی آن نسبت به کنستانتره های فوم %6 دارند .\r\n\r\n• در سال 1950 می توانستند فومهای ، کم، متوسط و پرتوسعه تولید نمایند و همچنین موفق به تولید سنتزهای جداگانه کنسانتره فـوم ونیز اولین تـوسعه کنستانتره های فوم مکانیکی مقاوم در برابر مایعات قابل امتزاج با آب. \r\n\r\n• در سال 1960توسعه بیشتر کنسانتره فومهای فلورو پروتئین و AFFF (فوم به فوم فیلم آبدار ), همچنین توسعه بهتر فومهای مقاوم الکلی صورت گرفت.\r\n\r\n• در سال 1970 توسعه بیشتر کنسانتره فومهای مقاوم الکلی برای تولید فومهای چند منظوره کــــه استفاده آن بصورت %3 جهت مایعات هیدروکربنی و %6 روی مایعات قابل امتـــــــــــزاج با آب است ."Hazmat" پیشرفت فومها برای سرکوب کردن بخارات ناشی از مواد خطرناک صورت گرفت.\r\n\r\n• در سال 1980 پیشرفت کنستانتره های فوم مقاوم الکلی در تولید AFFF ـ AR (AFFF مقاوم الکلی ).پیشرفت فومهای فلور پروتئین FFFP (فوم فیلمی فلور پروتئین )وکنستانتره های فوم چند منظوره FFFP-AR (FFFP مقاوم الکلی )\r\n\r\n• در سال 1990 پیشرفت نمونه ای از کنستانره های فوم مقاوم الکلی که بتوان از آن بصورت3% روی مایعات هیدروکربنی ومایعات قابل امتزاج با آب استفاده نمود. معرفی کنستاره فوم جهت اطفاء مواد قابل اشتعال کلاس A .

منبع این مقاله : :آتش نشانی ساوه -اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/414/🔥تاریخچه-پیشرفت-فومهای-اطفاء-حریق:/