تاریخ : شنبه، 18 شهريور ماه، 1396
موضوع : اطلاعات عمومی,مبانی آتشنشانی

ایمنی نردبان

ایمنی نردبان:


1- حداکثر فاصله عمودی نردبان 9 متر است.

2- انتهای نردبان از سطح کار باید 1 متر بالاتر باشد.

3- نردبان از پایین و بالا کاملاً بسته و محکم شده باشد تا سر نخورد.

4- زاویه مناسب برای نردبان 75 درجه می باشد.

5- نردبانهای بلند باید در قسمت وسط توسط مهار محکم شوند.(نردبان تاب نیاورد)

۶- نردبان آلومینیومی ونردبان چوبی بایستی سالم باشند.

نکات ايمني در استفاده از نردبان:

پلكان/بالابر : درصورت امكان براي دسترسي به سطوح بالاتر (سقف) بهتر است از پلكان يا بالابر ها استفاده گردد.

نردبان: در صورتي كه پلكان وجود نداشته باشد يا به هر دليلي لازم باشد براي دسترسي به سطح از نردبان استفاده نمود، ضروري است نكات ذيل را در استفاده از نردبان هاي بلند و سنگين رعايت نمود :

نردبان ها بايد در شرايط مناسبي باشند. هر روز قبل از استفاده اجزاي نردبان را چک کنيد.

نردبان بايد به ديوار بسته شده و محكم باشد. تا بدين ترتيب استفاده از نردبان ايمن باشد.

زميني که نردبان روي آن قرار گرفته است استحكام كافي داشته و هموار باشد.

حداکثر شيب زمين ۱۶ درجه باشد (پايه هاي نردبان را با وسيله مناسب تراز کنيد)

شيب نردبان حداقل ۳ به ۱ بوده و حداكثر از شيب ۴ به ۱ تجاوز ننمايد.

بالاي نردبان بايد حداقل ۹۰ سانتي متر بالاتر از سقف قرارگيرد.

حداكثر طول نردبان ۲۰ متر مي باشد و نبايد از آن تجاوز نمايد.

نردبان نبايد در مجاورت برف، آشغال، خاكروبه، يخ و ساير مواد لغزنده قرار گيرد.

کف پايه هاي نردبان تميز بوده و ليز نباشد.

نردبانهاي عمودي بايد مجهز به قفسه يا تجهيزات بالارونده باشند و در فواصل كمتر از ۹ متر داراي سكو باشند.

فرد نبايد هنگام بالارفتن يا پايين آمدن از نردبان تجهيزات يا موادي را به همراه خود حمل نمايد.

همواره ۳ نقطه از بدن شما بايد با نردبان تماس داشته باشد (۲ پا و يك دست يا دو دست و يك پا)

مشخصات چوبها

1- گره های روی چوب در مجموع نباید بیشتر از 150 میلیمتر باشند.

2- پهنای گره ها در یک طرف نباید از 75 میلیمتر تجاوز نماید.

3- فاصله بین گروهی از گره ها،150 میلیمتر می باشد.

4- تخته چوب های استاندارد دارای 5/22 میلیمتر پهنا و 38 میلیمتر ضخامت هستند.

5- گره های لبه داربست نباید از 50 میلیمتر تجاوز نمایند.

6- تخته هایی که شکستگی و شکاف دارند نباید مورد استفاده قرار گیرند.

7- بریدگی، سوختگی، آلودگی به روغن وگازوییل ومیخ نباید در تخته باشد.

8- تخته ها نباید رنگ شوند.

9- تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند وسر آنها با تسمه فلزی بسته شده باشد.
ایمنی نردبان \r\n\r\n\r\n1- حداکثر فاصله عمودی نردبان 9 متر است.\r\n\r\n2- انتهای نردبان از سطح کار باید 1 متر بالاتر باشد.\r\n\r\n3- نردبان از پایین و بالا کاملاً بسته و محکم شده باشد تا سر نخورد.\r\n\r\n4- زاویه مناسب برای نردبان 75 درجه می باشد.\r\n\r\n5- نردبانهای بلند باید در قسمت وسط توسط مهار محکم شوند.(نردبان تاب نیاورد)\r\n\r\n۶- نردبان آلومینیومی ونردبان چوبی بایستی سالم باشند.\r\n\r\nنکات ایمنی در استفاده از نردبان \r\n\r\nپلکان/بالابر درصورت امکان برای دسترسی به سطوح بالاتر (سقف) بهتر است از پلکان یا بالابر ها استفاده گردد.\r\n\r\nنردبان در صورتی که پلکان وجود نداشته باشد یا به هر دلیلی لازم باشد برای دسترسی به سطح از نردبان استفاده نمود، ضروری است نکات ذیل را در استفاده از نردبان های بلند و سنگین رعایت نمود \r\n\r\nنردبان ها باید در شرایط مناسبی باشند. هر روز قبل از استفاده اجزای نردبان را چک کنید.\r\n\r\nنردبان باید به دیوار بسته شده و محکم باشد. تا بدین ترتیب استفاده از نردبان ایمن باشد.\r\n\r\nزمینی که نردبان روی آن قرار گرفته است استحکام کافی داشته و هموار باشد.\r\n\r\nحداکثر شیب زمین ۱۶ درجه باشد (پایه های نردبان را با وسیله مناسب تراز کنید)\r\n\r\nشیب نردبان حداقل ۳ به ۱ بوده و حداکثر از شیب ۴ به ۱ تجاوز ننماید.\r\n\r\nبالای نردبان باید حداقل ۹۰ سانتی متر بالاتر از سقف قرارگیرد.\r\n\r\nحداکثر طول نردبان ۲۰ متر می باشد و نباید از آن تجاوز نماید.\r\n\r\nنردبان نباید در مجاورت برف، آشغال، خاکروبه، یخ و سایر مواد لغزنده قرار گیرد.\r\n\r\nکف پایه های نردبان تمیز بوده و لیز نباشد.\r\n\r\nنردبانهای عمودی باید مجهز به قفسه یا تجهیزات بالارونده باشند و در فواصل کمتر از ۹ متر دارای سکو باشند.\r\n\r\nفرد نباید هنگام بالارفتن یا پایین آمدن از نردبان تجهیزات یا موادی را به همراه خود حمل نماید.\r\n\r\nهمواره ۳ نقطه از بدن شما باید با نردبان تماس داشته باشد (۲ پا و یک دست یا دو دست و یک پا)\r\n\r\nمشخصات چوبها\r\n\r\n1- گره های روی چوب در مجموع نباید بیشتر از 150 میلیمتر باشند.\r\n\r\n2- پهنای گره ها در یک طرف نباید از 75 میلیمتر تجاوز نماید.\r\n\r\n3- فاصله بین گروهی از گره ها،150 میلیمتر می باشد.\r\n\r\n4- تخته چوب های استاندارد دارای 5/22 میلیمتر پهنا و 38 میلیمتر ضخامت هستند.\r\n\r\n5- گره های لبه داربست نباید از 50 میلیمتر تجاوز نمایند.\r\n\r\n6- تخته هایی که شکستگی و شکاف دارند نباید مورد استفاده قرار گیرند.\r\n\r\n7- بریدگی، سوختگی، آلودگی به روغن وگازوییل ومیخ نباید در تخته باشد.\r\n\r\n8- تخته ها نباید رنگ شوند.\r\n\r\n9- تخته ها باید به صورت مربع مستطیل بریده شوند وسر آنها با تسمه فلزی بسته شده باشد.

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/425/ایمنی-نردبان/