تاریخ : دوشنبه، 15 بهمن ماه، 1397
موضوع : انواع انفجار

انفجار در شهرصنعتی کاوه یک کشته بر جای گذاشت

رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر صنعتی کاوه از توابع شهرستان ساوه گفت: بر اثر انفجار در یکی از کارخانجات شهر صنعتی کاوه یک نفر جان خود را از دست داد.

فرشاد محمودی عالمی ، با اعلام این خبر عنوان کرد: انفجار شدید بویلر روغن در شرکت سهند شیمی در شهر صنعتی کاوه موجب وقوع این حادثه مرگبار شد.

وی اظهار کرد: متاسفانه شدت حادثه به حدی بوده است که یکی از نیروهای تاسیساتی که به منظور تنظیم بویلر در این شرکت حضور داشت جان خود را از دست داد.

محمودی عالمی افزود: خوشبختانه در اثر این انفجار آتش سوزی رخ نداده و هیچ کس در این حادثه زخمی نشده است.

وی افزود: در اثر این انفجار اتاقک بویلر به شدت تخریب شده است و میزان دقیق خسارت وارده به این واحد تولیدی در حال بررسی است.
رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر صنعتی کاوه از توابع شهرستان ساوه گفت بر اثر انفجار در یکی از کارخانجات شهر صنعتی کاوه یک نفر جان خود را از دست داد.\r\n\r\nفرشاد محمودی عالمی ، با اعلام این خبر عنوان کرد انفجار شدید بویلر روغن در شرکت سهند شیمی در شهر صنعتی کاوه موجب وقوع این حادثه مرگبار شد.\r\n\r\nوی اظهار کرد متاسفانه شدت حادثه به حدی بوده است که یکی از نیروهای تاسیساتی که به منظور تنظیم بویلر در این شرکت حضور داشت جان خود را از دست داد.\r\n\r\nمحمودی عالمی افزود خوشبختانه در اثر این انفجار آتش سوزی رخ نداده و هیچ کس در این حادثه زخمی نشده است.\r\n\r\nوی افزود در اثر این انفجار اتاقک بویلر به شدت تخریب شده است و میزان دقیق خسارت وارده به این واحد تولیدی در حال بررسی است.

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/439/انفجار-در-شهرصنعتی-کاوه-یک-کشته-بر-جای-گذاشت/