تاریخ : شنبه، 25 ارديبهشت ماه، 1395
موضوع : آتش سوزی

برگشت شعله (flash over)

برگشت شعله مرحله‎اي از آتش‎سوزي ميباشد

برگشت شعله وقتي امكانپذير است كه محوطه حريق بي‎نهايت گرم شده تا حدي كه امكان برگشت شعله را مقدور سازد و در چنين حالتي تمام محوطه يكباره گُر مي‎گيرد. در ابتدا دليل اصلي برگشت شعله را گازهاي قابل احتراق متصاعد شونده از مواد سوختني كه در مراحل اوليه آتش‎سوزي تشكيل مي‎شود ميدانستند و بدين صورت توجيه مي‎كنند كه اين گازها در سطوح بالائي محوطه حريق (سقف‎ها) جمع شده و پس از مخلوط شدن با هوا و رسيدن به حد انفجار بطور ناگهاني آتش گرفته و برگشت شعله را بوجود مي‎آورد.

اخيراً با توجه به تأييد دليل فوق براي برگشت شعله دليل دوم ذيل بيان شده است كه طبق آن وقتي كه در يك محوطه سربسته (اطاق) حريقي رخ مي‌دهد تمام مواد سوختني به تدريج بر اثر گرما به درجه آتش‌گيري رسيده و پس از آن آتش‌گيري‌هاي پي در پي و متوالي مواد سوختني انجام گرفته كه در نتيجه آن تمام فضاي محيط غرق آتش مي‌شود.

 فلاش اور در هر حریقی اتفاق نمی افتد. گاهی اوقات این پدیده رخ نمی دهد. دربرخی از حریقها، فلاش اور مدت زمان طولانی رخ نمی دهد. اما این پدیده می تواند ناگهانی و بدون علائم خاصی و درست در لحظه ورود آتش نشانان به صحنه حریق رخ دهد.
برگشت شعله (flash over)

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/53/برگشت-شعله-(flash-over)/