تاریخ : شنبه، 25 ارديبهشت ماه، 1395
موضوع : اطلاعات عمومی

قدیمی ترین لامپی که همچنان روشن است

قدیمی ترین لامپی که همچنان روشن است.

این لامپ در ایستگاه آتشنشانی در کالیفرنیای امریکا نصب شده است و از سال ۱۹۰۱ یک تا کنون روشن است.

در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است که این لامپ به جز ۲ باری که آنهم در اثر قطع برق خاموش شده است همیشه در تمام طول این 115 سال روشن بوده است.

 

 

 
قدیمی ترین لامپی که همچنان روشن است

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/55/قدیمی-ترین-لامپی-که-همچنان-روشن-است/