تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع : آتش سوزی

مانیتور

تصویری از یک مانیتور

به حجم ورودی نیز دقت کنید
مانیتور

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/73/مانیتور/