تاریخ : شنبه، 25 ارديبهشت ماه، 1395
موضوع : آتش سوزی,اطلاعات عمومی,کمکهای اولیه

آتش سوزی

در آتش‌سوزی‌، سریع‌ و دقیق‌ فکر کردن‌ حیاتی‌ است‌. آتش‌ به‌ سرعت‌ گسترش‌ پیدا می‌کند. بنابراین‌ اولین‌ اولویت‌ شما، آگاه‌ کردن‌ افراد در معرض‌ خطر است‌. اگر در داخل‌ ساختمان‌ هستید، نزدیک‌ترین‌ آژیر حریق‌ را فعال‌ کنید. همچنین‌ باید فوراً به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ دهید، اما اگر این‌ کار، خروج‌ شما را از محل‌ به‌ تأخیر می‌اندازد، امنیت‌ خود را به‌ خطر نیندازید. افرادی‌ که‌ در آتش‌ گیر افتاده‌اند، به‌ سرعت‌ دچار هراس‌ می‌شوند. شما به‌ عنوان‌ ارایه‌کننده‌ کمک‌های‌ اولیه‌، می‌توانید با آرام‌ کردن‌ افرادی‌ که‌ رفتارشان‌ احتمالاً ترس‌ و دلهره‌ را در دیگران‌ تشدید می‌کند، از میزان‌ هراس‌ بکاهید. افراد را برای‌ ترک‌ محل‌، تشویق‌ و کمک‌ کنید. هرگز برای‌ برداشتن‌ لوازم‌ شخصی‌، مجدداً به‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ وارد نشوید و یا خروج‌ خود را به‌ تأخیر نیندازید. تنها موقعی‌ می‌توانید وارد ساختمان‌ شوید که‌ یک‌ آتش‌نشان‌ راه‌ را برای‌ این‌ کار باز کرده‌ باشد.

هشدار!

تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ از آسانسور استفاده‌ نکنید.

پس‌ از ورود به‌ محل‌ حریق‌ یا اشتعال‌، یک‌ لحظه‌ صبر کنید، محل‌ را زیر نظر گرفته‌ و فکر کنید و به‌ سرعت‌ وارد صحنه‌ نشوید. امکان‌ دارد مواد قابل‌ اشتعال‌ یا انفجار (مثل‌ گاز یا دودهای‌ سمی‌) یا خطر برق‌ گرفتگی‌ وجود داشته‌ باشد. یک‌ آتش‌سوزی‌ جزیی‌ می‌تواند در عرض‌ چند دقیقه‌ گسترش‌ یافته‌، تبدیل‌ به‌ یک‌ حریق‌ جدی‌ شود. اگر خطری‌ شما را تهدید می‌کند، تا رسیدن‌ خدمات‌ اورژانس‌ منتظر بمانید.

هرگز اقدام‌ به‌ خاموش‌ کردن‌ آتش‌ نکنید مگر آنکه‌ پیش‌ از آن‌ به‌ خدمات‌ اورژانس‌ اطلاع‌ داده‌ باشید و مطمئن‌ باشید که‌ خود را در معرض‌ خطر قرار نمی‌دهید.

نحوه‌ برخورد با آتش‌سوزی‌

برای‌ شروع‌ و ادامه‌ پیدا کردن‌ حریق‌ 3 چیز باید وجود داشته‌ باشد: جرقه‌ آتش‌ (یک‌ جرقه‌ الکتریکی‌ یا شعله‌)؛ یک‌ منبع‌ سوخت‌ (بنزین‌، چوب‌ یا پارچه‌)؛ و اکسیژن‌ (هوا). برای‌ شکستن‌ این‌ «مثلث‌ حریق‌» باید یکی‌ از این‌ اجزا را حذف‌ کنید. به‌ عنوان‌ مثال‌:

سوییچ‌ ماشین‌ را خاموش‌ کنید و یا شیر سوخت‌ را در ماشین‌های‌ دیزلی‌ بزرگ‌ خارج‌ کنید.

تمام‌ مواد سوختنی‌ را که‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ منبع‌ سوخت‌ برای‌ آتش‌ عمل‌ کنند (مثل‌ کاغذ و مقوا) از مسیر آتش‌ دور کنید.

درها را به‌ روی‌ آتش‌ ببندید تا منبع‌ اکسیژن‌ آن‌ قطع‌ شود.

شعله‌های‌ آتش‌ را با استفاده‌ از پتو یا سایر مواد غیرقابل‌ نفوذ، خفه‌ کرده‌، مانع‌ رسیدن‌ اکسیژن‌ به‌ آن‌ شوید.

ترک‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌

هنگامی‌ که‌ آتش‌ را در یک‌ ساختمان‌ مشاهده‌ می‌کنید یا به‌ آن‌ مشکوک‌ می‌شوید، نزدیک‌ترین‌ آژیر حریق‌ را فعال‌ کنید. سعی‌ کنید بدون‌ آنکه‌ خود را در معرض‌ خطر قرار دهید، به‌ افراد کمک‌ کنید تا ساختمان‌ را ترک‌ کنند. درها را پشت‌ سر خود ببندید تا از گسترش‌ آتش‌ جلوگیری‌ شود. به‌ دنبال‌ راه‌های‌ خروج‌ از آتش‌ و محل‌هایی‌ برای‌ تجمع‌ بگردید. شما باید قبلاً عملیات‌ تخلیه‌ را در محل‌ کار خود فرا گرفته‌ باشید. وقتی‌ با ساختمان‌های‌ دیگری‌ مواجه‌ می‌شوید، نشانه‌های‌ مربوط‌ به‌ راه‌های‌ گریز اضطراری‌ را دنبال‌ کنید و دستورات‌ (روی‌ آنها) را انجام‌ دهید.

کمک‌ به‌ گریز از ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌: افراد را تشویق‌ کنید که‌ خونسرد اما سریع‌، ساختمان‌ را از طریق‌ نزدیک‌ترین‌ خروجی‌ امن‌ ترک‌ کنند. اگر مجبور به‌ استفاده‌ از راه‌پله‌ هستید، مطمئن‌ شوید که‌ کسی‌ عجله‌ نخواهد کرد و خطر سقوط‌ وجود ندارد.

آتش‌ گرفتن‌ لباس‌

همیشه‌ الگوی‌ زیر را طی‌ کنید: توقف‌، انداختن‌ روی‌ زمین‌ و چرخاندن‌. در صورت‌ امکان‌ قبل‌ از اقدام‌ به‌ چرخاندن‌ مصدوم‌، وی‌ را در یک‌ پارچه‌ کلفت‌ بپیچید.

از وحشت‌زده‌ شدن‌، دویدن‌ یا بیرون‌ رفتن‌ مصدوم‌ جلوگیری‌ کنید. هرگونه‌ حرکت‌ یا باد، مانند بادبزن‌ به‌ شعله‌ها دامن‌ می‌زند.

مصدوم‌ را به‌ زمین‌ بیندازید.

در صورت‌ امکان‌، با یک‌ کت‌، پرده‌، پتو (غیر از انواع‌ نایلونی‌ یا گشادبافت‌)، فرش‌ یا سایر پارچه‌های‌ کلفت‌، مصدوم‌ را محکم‌ بپیچید.

مصدوم‌ را روی‌ زمین‌ بچرخانید تا شعله‌ها خفه‌ شوند.

اگر آب‌ یا مایع‌ غیرقابل‌ اشتعال‌ دیگری‌ در دسترس‌ است‌، مصدوم‌ را طوری‌ روی‌ زمین‌ بخوابانید که‌ بخش‌ در حال‌ سوختن‌ در بالا قرار گیرد و ناحیه‌ سوختگی‌ را با مایع‌ خنک‌ کنید.

هشدار!

هرگز از مواد قابل‌ اشتعال‌ برای‌ خفه‌ کردن‌ شعله‌ استفاده‌ نکنید.

اگر لباس‌ خودتان‌ آتش‌ گرفت‌ و نیروی‌ کمکی‌ در صحنه‌ حاضر نبود، با پیچاندن‌ محکمِ پارچه‌ مناسب‌ به‌ دور خود و چرخیدن‌ روی‌ زمین‌، آتش‌ را خاموش‌ کنید.

دود و گاز

آتش‌سوزی‌ در فضای‌ بسته‌، جو خطرناکی‌ ایجاد می‌کند که‌ اکسیژن‌ کمی‌ دارد و ممکن‌ است‌ با مونوکسید کربن‌ و گازهای‌ سمی‌ آلوده‌ شده‌ باشد. هرگز وارد ساختمانی‌ که‌ در حال‌ سوختن‌ یا پر از گاز است‌ نشوید و هرگز دری‌ را که‌ به‌ محل‌ آتش‌سوزی‌ ختم‌ می‌شود، باز نکنید. این‌ کارها را به‌ گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ واگذار کنید.

اجتناب‌ از دود و گاز در صورتی‌ که‌ در داخل‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ هستید، اقداماتی‌ برای‌ اجتناب‌ از استنشاق‌ دود و گازهای‌ مضر انجام‌ دهید. فضای‌ باز زیر در را مسدود کنید و نزدیک‌ به‌ کف‌ اتاق‌ قرار بگیرید تا با دود کمتری‌ مواجه‌ شوید.

آنچه‌ از عهده‌ شما برمی‌آید

اگر در یک‌ ساختمان‌ در حال‌ سوختن‌ گیر افتادید، به‌ یک‌ اتاق‌ پنجره‌دار پناه‌ برده‌، در را ببندید. اگر مجبور هستید از یک‌ اتاق‌ پر از دود عبور کنید، در حالت‌ نشسته‌ حرکت‌ کنید: هوا در سطوح‌ پایین‌ و نزدیک‌ کف‌، صاف‌تر است‌.

اگر مجبور به‌ فرار از پنجره‌ هستید، ابتدا پاهای‌ خود را خارج‌ کنید؛ سپس‌ (با گرفتن‌ لبه‌ پنجره‌) به‌ اندازه‌ طول‌ دست‌هایتان‌ به‌ زمین‌ نزدیک‌ شده‌، بعد بپرید.
آتش سوزی

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/97/آتش-سوزی/