آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI http://saveh125.ir/ آتش نشانی ساوه (آتشنشانی) - اخبار حوادث تصاویر آموزش کپسولهای اطفا ، امداد و نجات ، شهر صنعتی کاوه ،firefighter ،NFSI حریق آتش ربات مقالات ایمنی برتر en-us 2019-06-27 hourly 1 2019-06-27 مجموعه سوالات بخش چهارم کمک های اولیه http://saveh125.ir/238/مجموعه-سوالات-بخش-چهارم-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش چهارم

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

در کدام یک از موارد زیرCPR را شروع می کنیم؟

·     عدم وجود تنفس و گردش خون

·     بیهوشی

·     درد شدید قلبی

·     تنگی نفس

اتساع معده از عوارض کدام حالت است؟

·     استفراغ زیاد

·     پارگی ریه

·     فرستادن هوای بیش از حد در حین دادن تنفس

·     همه موارد

تعداد تنفس مناسب در بزرگسالان، کودکان و شیرخواران به ترتیب کدام مورد است؟

·     12-20 ، 15-30 ، 25-50

·     18-30، 15-40 ، 25-50

·     12-20، 15-30، 25-80

·     12-50، 15-70 ، 25-80

پوست رنگ پریده، آبی تیره، قرمز و زرد به ترتیب می تواند نشانه کدام اختلال باشد؟

·     از دست دادن خون، خفگی، بیماری کبدی یا یرقان،سرمازدگی

·     از دست دادن خون، خفگی،مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، یرقان

·     استرس و شرایط عاطفی، انبساط عروقی، شوک، غش کردن

·     بیماری کبدی یا یرقان،ترس،قرارگرفتن در معرض حرارت،-حمله قلبی

اقدامات لازم در کنترل صحنه کدام گزینه است؟

·     حفظ خونسردی و عدم دستپاچگی و درخواست کمک از نیروهای امدادی

·     تشخیص خطرات موجود در صحنه مانند نشت سوخت ، فلز برش خورده و شیشه شکسته در صحنه ، سیم برق روی زمین خیس و...

·     تصمیم گیری برای تثبیت وضعیت بیمار در صحنه در صورت لزوم یا مداخله

·     همه موارد

www.saveh125.ir

قرار دادن دست ها در طرفین سر جهت قراردادن بینی در راستای ناف و سر در حالت خنثی کدام مانور بوده و چه فوایدی دارد؟

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از آسیب های نخاعی

·     مانور هایملیخ-بازکردن راه هوایی

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از حرکت یا دستکاری ستون مهره ها

·     گزینه الف و ج

مراحل ارزیابی بیمار کدام است؟

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری- ارزیابی راه هوایی- ارزیابی تنفس-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی خونریزی های شدید- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی آسیب های اسکلتی-ارزیابی خونریزی های شدید-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی درک محرک های خارجی- ارزیابی تنفس

www.saveh125.ir

کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

·     مانور سر عقب چانه بالا جهت باز کردن راه هوایی به کار می رود

·     اقداماتABC شامل ارزیابی گردش خون، راه هوایی و تنفس می باشد

·     مانور هیم لیخ برای برطرف نمودن انسداد کامل راه هوایی به کار می رود

·     مانور هیم لیخ هیچگاه موجب استفراغ نمی شود

پس از انجام فرآیندABC ، چه اقداماتی باید انجام داد؟

·     انتقال بیمار روی برانکارد یا تخته پشت

·     توجه به بلند کردن سرو گردن، تنه و پاهای بیمار بدون خم شدن یا پیچ خوردن

·     شروع به درمان و حمایت از تنفس پس از اینکه بیمار در پوزیشن صحیح قرار گرفت و راه هوایی باز شد

·     همه موارد

کدام یافته های زیر در ارزیابی بیمار ، بیانگر نیاز به انجام عملیات احیا قلبی ریوی است؟

·     بدون نبض بودن

·     بدون تنفس بودن

·     بدون واکنش بودن

·     همه موارد

کدام یک نشانه یک احیا مؤثر است؟

·     هنگام اعمال فشار بر قفسه سینه نبض کاروتید حس شود

·     رنگ پوست بیمار بهبود می یابد (از آبی به صورتی)

·     قفسه سینه هنگام تهویه به وضوح بالا می آید

·     تمام موارد فوق

سلولهای مغزی به دنبال ایست قلبی در طی چند دقیقه شروع به مردن می کنند؟

·     40 تا 60 ثانیه

·     4 تا 6 دقیقه

·     بلا فاصله

·     یک ساعت

تا چه زمانیCPR را ادامه می دهیم؟

·     یک پزشک و یا واحد احیاء پیشرفته دستور قطع اقدامات را بدهد

·     خستگی فرد احیا کننده

·     بیمار تنفس و ضربان خود به خودی داشته باشد

·     همه موارد فوق

درمان اولیه در بیماری که دچار ایست قلبی شده و نفس نمی کشد و بیهوش است چیست؟

·     CPR

·     بررسی تنفسی

·     شوک

·     باز کردن راه هوایی

www.saveh125.ir

برای دادن تنفس به یک کودک 5 ساله چه میزان تنفس میدهیم؟

·     به اندازه یک تنفس عمیق خودمان

·     به اندازه ای که قفسه سینه بیمار بر آمده شود

·     20سی سی

·     500 سی سی

برای باز کردن راه هوایی فردی که دچار ضربه به گردن است از چه مانوری استفاده می نماییم؟

·     باز کردن فک با فشار

·     سر عقب چانه بالا

·     سر جلو چانه پایین

·     مانور هیم لیخ

در احیا یک نفره نسبت فشار به سینه و تنفس از راست به چپ چقدر است؟

·     5 به یک

·     15 به یک

·     5 به دو

·     30 به دو

بهترین وضعیت برای بیماران بی هوشی که بطور مناسب نفس می کشند کدامیک از موارد زیر می باشد؟

·     خوابیده به پشت

·     نیمه نشسته

·     قرار گرفتن به پهلو

·     خوابیدن روی شکم

مانور هیم لیخ برای افرادبیهوش می تواند مشتمل بر چه مواردی باشد؟

·     خواباندن بیمار در وضعیت طاق باز

·     استفاده از حرکات جارویی در صورت مشکوک بودن به وجود جسم خارجی

·     بازکردن دهان با روش بلند کردن زبان و فک

·     همه موارد

شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟

·     ارزیابی تنفس و گردش خون

·     گرفتن نبض

·     ماساژ قلبی

·     دادن تنفس

برای بررسی گردش خون در نوزادان کدام نبض را کنترل می نمایید

·     نبض قسمت داخلی و فوقانی زانو

·     نبض قسمت داخلی و فوقانی بازو

·     نبض مچ دست

·     نبض پشت پایی

www.saveh125.ir

در مورد ماساژ قلبی کدام یک صحیح است؟

·     بازوها باید مستقیما بالای بیمار قرار گرفته و پشت و آرنج خم شود

·     بین هر ماساژ ، فشار را از روی قفسه سینه بیمار بر ندارید

·     سرعت دادن ماساژ در یک بیمار بالغ ،حداقل 100 فشار در دقیقه است

·     قفسه سینه باید 1-2 سانتی متر به پایین برود

چه میزان از قلب در سمت چپ بدن نسبت به خط میانی بدن قرار دارد؟

·     نیمی از قلب

·     تقریباً دو سوم قلب

·     قلب بر روی خط میانی بدن واقع شده است

·     کل قلب

 

]]>
238@http://saveh125.ir/ سه شنبه، 22 فروردين ماه، 1396 ارسال شده توسط mehrdad farsi
مجموعه سوالات بخش ششم کمک های اولیه http://saveh125.ir/242/مجموعه-سوالات-بخش-ششم-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش ششم

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

 

مهارتهای سه گانه لازم برای احیا قلبی ریوی پایه عبارتند از ؟

·     باز کردن راه هوایی، دادن ماساژقلبی ،دادن شوک

·     دادن شوک ،رگ گیری ،تزریق دارو،

·     بازکردن راه هوایی،دادن تنفس مصنوعی،دادن ماساژقلبی

·     دادن شوک،دادن ماساژقلبی،تزریق دارو

در بزرگسالان محل قرارگیری دست در هنگام ماساژ قلبی کجاست؟

·     درست وسط قفسه سینه بر روی جناغ

·     یک انگشت پایین تر از خط ما بین دو سر سینه

·     پایین پستان چپ

·     هر 3 مورد میتواند صحیح باشد

www.saveh125.ir

نسبت بین ماساژ و تنفس مصنوعی در عملیات احیا یک نفره فرد بزرگسال چگونه است؟

·     15 به یک

·     30 به 2

·     5 به 2

·     4به یک

شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟

·     ارزیابی تنفس و گردش خون

·     گرفتن نبض

·     دادن تنفس

·     ماساژ قلبی

کدام یک نشانه یک احیا مؤثر است؟

·     رنگ پوست بیمار بهبود می یابد (از آبی به صورتی)

·     قفسه سینه هنگام تهویه به وضوح بالا می آید

·     هنگام اعمال فشار بر قفسه سینه نبض کاروتید حس شود

·     تمام موارد فوق

مفهومCPR چیست؟

·     تنفس مصنوعی در بیماری که اختلالات تنفسی دارد

·     اعمال فشار بر روی قفسه سینه به همراه تنفس مصنوعی

·     باز کردن راه هوایی و فراهم سازی امکان تنفس طبیعی برای بیمار

·     هیچکدام

www.saveh125.ir

فشار بر قفسه سینه چگونه به بیمار کمک می کند؟

·     فشار در قفسه سینه را افزایش داده و موجب جریان خون از قفسه سینه می شود

·     باعث فشار مستقیم به قلب می شود

·     به همراه تنفس مصنوعی تا زمانی که تنفس یا گردش خون بیمار برقرار شود،باعث جریان خون اکسیژن دار به بدن می شود

·     هر 3 مورد

فشار بر قفسه سینه با چه سرعتی باید انجام شود؟

·     100 بار در دقیقه

·     60 بار در دقیقه

·     40 بار در دقیقه

·     بر اساس وضعیت بیمار متغیر است

در احیا دو نفره یک نوزاد نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

·     30 به 2

·     15 به 1

·     15 به 2

·     5 به 1

]]>
242@http://saveh125.ir/ سه شنبه، 22 فروردين ماه، 1396 ارسال شده توسط mehrdad farsi
کلمات و اصطلاحات آتش نشانی http://saveh125.ir/357/کلمات-و-اصطلاحات-آتش-نشانی/ کلمات و اصطلاحات آتش نشانی
( انگلیسی به فارسی )


آژير Alarm
تبديل درکوپلينگها Adoptot
دستگاه تمام خودکار aquamatic
دستگاه تنفسي خودکارautomatic respiration
لوازمaccessories
ابزار apparatus
سرويس پيشگيري عمومي از آتش سوزي a national fire protection service
بلندگو air horn

سيم کف هوائي (مکانيکي) air foam system
مدخل هواگيري air intake
کپسول حاوي مواد اطفائي (سقف آويز) agent storage container
دستگاههاي تنفسي breathing apparatus
دستگاه تنفسي با هواي تازه (يکنوع وسيله تنفسي) bloman
عدم ضبط وربط had housekeeping
خاموش کننده بي . سي. اف B. C. F, fire extinguisher
شعله blaze

پالايشگاه گاز (بيد بلند) hid boland gas refinery
کليد اعلام کننده دستي با محافظ شيشه اي قابل شکستن break glass
آتش گرفتن catch fire
فشنگ گاز cartidge
انيدريدکربنيک carbon dioxide
دستگاه تنفسي صافي دار: canister
دستگاه تنفسي با هواي فشرده compressed air breathing apparatus
پودر شيميائي chemical powder

نفت خام cruide oil
دستگاه تنفسي (با هواي فشرده) compressed air type
ظرفيت capacity
منبع آب cistern
واژگون capsize
پنبه نسوز chrysotil
توجه – احتياط caution
جعبه کنترل(درسيستمهاي ثابت اطفائي) control panel

گازهاي قابل اشتعال combustible gas
شير کنترل control valve
اره موتوري (براي گروه نجات) chain saw
سيلندر هواي فشرده compressed air cylinder
آزمايش آب کشيدن از عمقdeep lift test
يخ خشک (co2) جامد dry ice
پودر خشک dry powder
کاشف حريق detector

سيستم سرد کننده آبي (براي خنک نگهداشتن مخازن سوخت) drencher
خاموش کننده پودري dry powder fire extinguisher
سيستم مخابراتي dispatching system
مخابره کردن dispatch
خاموش کننده پودري مورد مصرف براي آتش سوزي هاي مختلف
Dry chemicsl for ordinary combustible
تخليه (خالي کردن) discharge
خاموش کننده دستگاه extinguisher

اطفاء کردن extinguise
آتش سوزيهاي برقي fires electrical
وسايل equipment
آتش زدن fire
لوله خرطومي suction
سرلوله مه پاش fog nozzle
کف foam

پيش گيري از آتش سوزي fire prevention
تيم مامورين آتش نشاني fire brigade
شعله flame
ماشين آتش نشاني fire engine
پلکان يا نردبان فرار fire escape
سيستم ثابت اطفائي fixed installation system
قايق آتش نشاني نجات fireboat
لباس نسوز fire approach garment

(درب) حريق بند fire door
مولد کفساز (سرلوله کفساز) foam making branchpipe
مايع مولد کف foam compound
جعبه شيلنگ fire cupboard
وسيله تزريق (کف) foam propprtionateor
مه (بصورت مه) fog
ژنراتور سازنده کف foam making generator

آتش هاي تصادفي (آتش سوزيهاي اتفاقي) fire hazard
حريق زياد وسريع fast fire
بيمه آتش سوزي fire insurance
قايقهاي يدک کش اطفائي fire fighting tug bouts
لوله اتصال ومکش کف foam compound suction pipe
ظرف مخزن کفساز foam compound container
محلول آب وکف foam water solution

پمپ مخلوط کن کف (درسيستم ثابت) foam compound pump
سيستم اعلام خطر آتش سوزي fire warning system
سرلوله کفساز زباله پلاستيکي مکنده کف (يک نوع سر لوله پرفشار) foam making byanchpipe and pick up tube
نسبت جريان (مثل روان شدن پودر از يک نوع سرلوله – 4 کيلوگرم درثانيه flow rate (4 kg.sec)
سيستم ثابت کف پاش foam sprinkler system (protecting oil tankers)
گاز gas
گازياب gas- tester

تانکر سوخت گاز gas tanker
تعمير کار وسائل گاز سوز gasman
ماسک ضدگاز gas mask
اجاق گاز gas burner
مخزن آب (مستقر درارتفاع مناسب) gravity tank
درجه gauge
کنتور گاز gas - meter
مواد هالوژنه halogenated agent

سکوي هيدروليک (روي ماشين آتش نشاني) hydraulic platform
حرارت heat
سيلندر گاز هالون halon cylinder
لوله لاستيکي hose reel
انشعاب آب آتش نشاني hydrant
سيستم هاي ثابت اطفائي فشار high pressure systems with CO2
قوي گاز کربنيک (سيلندرهاي گاز سري شده که با نيروي برق يا باطري بکار مي افتد)
خاموش کننده سقف آويز (باتخليه سريع) highrate discharge extingusisher
کف پرتوسعه high expansion foam

کف سنگين heavy foam
سيلندر گاز هالوژن halon cylinder
مواد هالوژنه halogenated agent
خاموش کننده را سر بالا نگهداريد Hold upright
تزريق کننده بين مسير inline inductor
مربي instructor
آتش زدن ignite
به نسبت in the ratio of

فشار سنج (شاخص) indicator
بهنگام آتش سوزي in case of fire
اشعه هاي مادون قرمز infrared raysb

تيم آتش نشانان صنعتي Industrial fire Brigade
گاز مايع Liquid gas
نجات Life saving

]]>
357@http://saveh125.ir/ پنجشنبه، 25 آذر ماه، 1395 ارسال شده توسط mehrdad farsi
مجموعه سوالات بخش پنجم کمک های اولیه http://saveh125.ir/240/مجموعه-سوالات-بخش-پنجم-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش پنجم

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

کدام گزینه در مورد نبض صحیح است؟

·     نبض موج خون به جریان افتاده در شریانها حاصل از انقباض بطن چپ می باشد

·     نبض های مرکزی عبارتند از نبض کاروتید یا گردنی و نبض فمورال یا رانی

·     بهترین محل لمس نبض در نوزادان در حالت احیا، نبض بازویی است

·     همه موارد

کدامیک از گزینه های زیر از عوارض احتمالی احیا قلبی ریوی می باشد؟

·     شکستگی دنده ها

·     استفراغ

·     اتساع معده

·     همه موارد

علائم تنفس ناکافی کدام است؟

·     تعداد تنفس آهسته تر ویا تندتر از تعداد طبیعی

·     انبساط نامتوازن یا ناکافی قفسه سینه

·     پوست سرد، رنگ پریده و یا کبود

·     همه موارد

در چه صورتی احیا قلبی ریوی انجام می شود ؟

·     اختلال در گردش خون

·     اختلال در تنفس

·     گزینه الف و ب

·     افت فشار خون

www.saveh125.ir

وضعیت مناسب برای انجام عملیات احیا کدام است؟

·     خوابیده به پهلو

·     خوابیده به پشت روی محلی صاف و سفت

·     به صورت نیمه نشسته و سر کمی بالا

·     خوابیده به پشت روی محلی نرم و راحت (مانند تشک فنری)

مراحل احیا قلبی ریوی در بزرگسالان به ترتیب (از راست به چپ) شامل:

·     تماس با 115-ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- انجام احیا-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا- ارزیابی صحنه

در چه صورت احیا قلبی ریوی انجام نمی دهیم؟

·     سرد بودن بیمار

·     تغییر رنگ بر اثر نیروی جاذبه (کبودی وابسته به جاذبه)

·     نداشتن ضربان قلب

·     نداشتن تنفس

شرایط تهدید کننده حیات کدامند؟

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و گردش خون

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و اسکلتی

·     مشکلات و صدمات ایجاد شده در صورت

·     همه موارد

عوامل انسداد راه هوایی در بیمار بی هوش کدامند؟

·     اغلب به علت شل شدن عضلات زبان وافتادن زبان به عقب حلق

·     دندانهای مصنوعی و لخته های خونی

·     استفراغ ، تکه های غذایی،ترشحات دهانی یا سایر اجسام خارجی

·     همه موارد

www.saveh125.ir

برای باز کردن راه هوایی در بیماری که دچار صدمه گردن نیست، از چه مانوری استفاده می کنیم؟

·     سر جلو چانه بالا

·     باز کردن فک با فشار

·     سر عقب چانه بالا

·     موارد الف و ب

برای باز کردن راه هوایی در بیماران با احتمال صدمه گردن کدام مانور انجام می دهید؟

·     سر عقب ، چانه بالا

·     باز کردن فک با فشار

·     هایملیخ

·     زدن ضربه بین دو کتف

کدام دسته از بیماران باید در اولویت دریافت اقدامات حمایتی قرارگیرند؟

·     حال عمومی بد یا تنفس مشکل یا خونریزی غیر قابل کنترل

·     پوست رنگ پریده یا سایر علائم خونرسانی ضعیف یا درد شدید در هر ناحیه از بدن

·     بیمار دچار اختلال هوشیاری که رفلکسgag (عق زدن) یا سرفه ندارد یا- بیمار هوشیار که قادر به انجام دستورات نیست

·     همه موارد

برای دادن تنفس به یک کودک 5 ساله چه میزان تنفس میدهیم؟

·     به اندازه ای که قفسه سینه بیمار بر آمده شود

·     500 سی سی

·     20سی سی

·     به اندازه یک تنفس عمیق خودمان

در مواجهه با فرد بی هوش کدامیک از موارد ذیل نادرست است؟

·     در صورت نبود نبض بدون اتلاف وقت ماساژ قلبی را آغاز می کنیم

·     در صورت احتمال وقوع آسیب گردنی از سر و گردن بیمار حمایت می کنیم

·     در صورت داشتن نبض و تنفس ، وی را در وضعیت بهبودی قرار می دهیم

·     با اعمال فشار دهان بیمار را باز کرده و داخل دهان را ارزیابی می کنیم

ایست قلبی چیست؟

·     نداشتن هیچگونه فعالیت الکتریکی

·     نبض ضعیف

·     عدم پمپاژقلبی به هر دلیل

·     هر سه مورد

www.saveh125.ir

پس از چه مدت از شروع عملیات احیا تنفس را مجددا" چک می نماییم؟

·     5 دقیقه

·     4 دقیقه

·     یک دقیقه

·     2 دقیقه

بررسی تنفس چه مدت زمانی طول می کشد؟

·     30-60 ثانیه

·     3-5 ثانیه

·     یک دقیقه

·     2-5 دقیقه

بهترین وضعیت برای بیماران بی هوشی که بطور مناسب نفس می کشند کدامیک از موارد زیر می باشد؟

·     قرار گرفتن به پهلو

·     نیمه نشسته

·     خوابیده روی شکم

·     خوابیده به پشت

سرعت تنفس دادن در حین احیا برای بزرگسالان چقدر است؟

·     15-5 بار در دقیقه

·     8-5 بار در دقیقه

·     10-8 بار در دقیقه

·     20-10 بار در دقیقه

از چه مانوری می توان برا ی باز کردن انسداد راه هوایی با جسم خارجی استفاده کرد؟

·     مانورCPR

·     مانورAED

·     مانور هایملیخ

·     سر عقب چانه بالا

 

]]>
240@http://saveh125.ir/ چهارشنبه، 2 تير ماه، 1395 ارسال شده توسط mehrdad farsi
مجموعه سوالات بخش یک کمک های اولیه http://saveh125.ir/231/مجموعه-سوالات-بخش-یک-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش اول

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

نبض کاروتید در کجا حس میشود؟

·     قسمت داخلی ران

·     قسمت داخلی بازو

·     روی گردن

·     قسمت داخلی مچ دست

جمود نعشی چیست؟

·     سفت شدن موقتی عضلات چند ساعت بعد از مرگ

·     تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز یا بنفش در قسمتهایی از بدن که به زمین نزدیکتر است.

·     سفت شدن بدن در هنگام تشنج

·     سفت شدن بدن 5 دقیقه بعد از مرگ

هیپوکسی همان ............................ است؟

·     کاهش قند خون

·     کاهش اکسیژن خون

·     افزاش فشار خون

·     هیچکدام

تعداد تنفس مناسب در بزرگسالان، کودکان و شیرخواران به ترتیب کدام مورد است؟

·     12-50، 15-70، 25-80

·     18-30، 15-40، 25-50

·     12-20، 15-30، 25-80

·     12-20، 15-30، 25-50

شکستگی دنده ها در احیاء نتیجه چیست؟

·     باقیماندن انگشتان روی دنده ها

·     گاهی قرار گیری درست دستان نیز می تواند با عث شکستگی استخوان و یا غضروف شود.

·     قرار گرفتن کف دست در کنار جناق

·     همه موارد

شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟

·     گرفتن نبض

·     ارزیابی تنفس و گردش خون

·     دادن تنفس

·     ماساژ قلبی

مراحل احیا قلبی ریوی در بزرگسالان به ترتیب (از راست به چپ) شامل:

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- انجام احیا-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار

·     تماس با 115-ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا- ارزیابی صحنه

ایست قلبی چیست؟

·     نداشتن هیچگونه فعالیت الکتریکی

·     نبض ضعیف

·     عدم پمپاژقلبی به هر دلیل

·     بیهوشی

کدام یک نشانه یک احیا مؤثر است؟

·     هنگام اعمال فشار بر قفسه سینه نبض کاروتید حس شود

·     رنگ پوست بیمار بهبود می یابد (از آبی به صورتی)

·     قفسه سینه هنگام تهویه به وضوح بالا می آید

·     همه موارد

مفهومCPR چیست؟

·     اعمال فشار بر روی قفسه سینه به همراه تنفس مصنوعی

·     تنفس مصنوعی در بیماری که اختلالات تنفسی دارد

·     باز کردن راه هوایی و فراهم سازی امکان تنفس طبیعی برای بیمار

·     هیچکدام

بهترین وضعیت برای بیماران بی هوشی که بطور مناسب نفس می کشند کدامیک از موارد زیر می باشد؟

·     خوابیده به پشت

·     نیمه نشسته

·     قرار گرفته به پهلو

·     خوابیده روی شکم

برای باز کردن راه هوایی فردی که دچار ضربه به گردن است از چه مانوری استفاده می نماییم؟

·     باز کردن فک با فشار

·     سر عقب چانه بالا

·     سر جلو چانه پایین

·     مانور هیم لیخ

تا چه زمانیCPR را ادامه می دهیم؟

·     یک پزشک و یا واحد احیاء پیشرفته دستور قطع اقدامات را بدهد

·     بیمار تنفس و ضربان خود به خودی داشته باشد

·     خستگی فرد احیا کننده

·     همه موارد

درمان اولیه در بیماری که دچار ایست قلبی شده و نفس نمی کشد و بیهوش است چیست؟

·     بررسی تنفسی

·     شوک

·     CPR

·     باز کردن راه هوایی

قرار دادن دست ها در طرفین سر جهت قراردادن بینی در راستای ناف و سر در حالت خنثی کدام مانور بوده و چه فوایدی دارد؟

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از آسیب های نخاعی

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از حرکت یا دستکاری ستون مهره ها

·     مانور هایملیخ-بازکردن راه هوایی

·     گزینه الف و ب

در کدام یک از موارد زیرCPR را شروع می کنیم؟

·     تشنج

·     درد شدید قلبی

·     تنگی نفس

·     عدم وجود تنفس و گردش خون

در احیا دو نفره یک نوزاد نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

·     15 به 2

·     30 به 2

·     15 به 1

·     5 به 1

در مواجهه با یک بیمار بیهوش برای بررسی عملکرد قلب در هریک از گروههای سنی نوزاد و بزرگسال به ترتیب به کدام نبض مراجعه میکنید؟

·     گردنی ، رانی

·     داخل بازویی ، گردنی

·     در هر 2 مورد گردنی

·     رانی،داخل بازویی

میزان جابجایی قفسه سینه در ماساژ قلبی در شیرخواران چقدر باید باشد؟

·     بستگی به توان امدادگر دارد

·     به اندازه یک سوم قطر قدامی خلفی (جلو تا پشت) قفسه سینه شیرخوار

·     حدود 4 تا 5 سانتی متر

·     موارد ب و ج

شرایط تهدید کننده حیات کدامند؟

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و گردش خون

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و اسکلتی

·     مشکلات و صدمات ایجاد شده در صورت

·     همه موارد

علائم تنفس ناکافی کدام است؟

·     تعداد تنفس آهسته تر ویا تندتر از تعداد طبیعی

·     انبساط نامتوازن یا ناکافی قفسه سینه

·     پوست سرد، رنگ پریده و یا کبود

·     همه موارد

مراحل ارزیابی بیمار کدام است؟

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی خونریزی های شدید- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی آسیب های اسکلتی-ارزیابی خونریزی های شدید-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی درک محرک های خارجی- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری- ارزیابی راه هوایی- ارزیابی تنفس-ارزیابی نبض

کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

·     اقداماتABC شامل ارزیابی گردش خون، راه هوایی و تنفس می باشد

·     مانور هیم لیخ برای برطرف نمودن انسداد کامل راه هوایی به کار می رود

·     مانور هیم لیخ هیچگاه موجب استفراغ نمی شود

·     مانور سر عقب چانه بالا جهت باز کردن راه هوایی به کار می رود

]]>
231@http://saveh125.ir/ سه شنبه، 17 فروردين ماه، 1395 ارسال شده توسط mehrdad farsi
آتش و آتش نشانی http://saveh125.ir/246/آتش-و-آتش-نشانی/ آتش و آتش نشانی

منصوره بهمنی، کارشناس شیمی  محض، شرکت ملی ساختمان

 به نقل از سایت پیام ایمنی

مقدمه

آتش‌سوزی یكی از خطرناك‌ترین پدیده‌هایی است كه خسارت‌های مالی و جانی زیادی به وجود می‌آورد. در بررسی آمار و علل آتش‌سوزی در كشورهای مختلف صنعتی، چنین نتیجه گرفته می‌شود كه قریب 75 الی 80 درصد آتش‌سوزی‌ها قابل پیشگیری می‌باشند. كلیه آتش‌سوزی‌ها (به استثنای انفجارات) در مراحل اولیه، كوچك و محدود می‌باشند و با گذشت زمان گسترش پیدا كرده و به آتش‌سوزی‌های مهیب  با صدمات و زیان‌های شدید مالی و جانی منتهی می‌گردند.

لذا شایسته و بجاست كه اطلاعات فنی و نسبتا دقیقی ازحریق، طبقه‌بندی آتش‌سوزی‌ها، انواع كپسول‌های اطفای حریق و مكانیزم كار كردن آنها در اختیار علاقمندان قرار داده شود.

 

احتراق: عبارت است از واكنش شیمیایی كه در اثر تركیب دو ماده شیمیایی كه یكی اكسید كننده (مانند اكسیژن) و دیگری اكسید شونده (مانند نفت و بنزین) می‌باشد، انجام  می‌گیرد و در اثر احتراق حرارت تولید می‌شود. 

اگر حرارت حاصل از این فعل و انفعال شیمیایی در واحد زمان قابل توجه باشد و همراه آن نور و حرارت  تولید شود، حریق یا آتش‌سوزی نامیده می‌شود. به‌ عبارت دیگر هر نوع اكسیداسیون مواد كه همراه با  نور و حرارت باشد حریق نامیده می‌شود. بنابراین اكسید شدن فلزات مثل زنگ زدن آهن كه فاقد نور و حررات است، حریق نمی‌باشند.

 

شعله: به منظور ایجاد شعله ابتدا باید جسم قابل اشتعال مقداری حرارت جذب نماید و بخار قابل اشتعال از خود متصاعد كند و این بخارات با هوا تركیب شوند تا در اثر حرارت كافی شعله ایجاد گردد.

 

سوخت: عبارت است از هر ماده‌ای كه بسوزد و در نتیجه سوختن تغییر ماهیت بدهد؛ مثل چوب كه پس ازسوختن به خاكستر تبدیل می‌شود.

 

اكسیژن: به‌طور آزاد در هوای تنفسی اکسیژن وجود دارد و حدود 21% حجم هوا را تشكیل می‌دهد. تنها گازی است كه باعث حریق می‌شود و در صورت نقصان اكسیژن هیچ حریقی دوام نخواهد داشت.

 

حرارت: یكی دیگر ازعوامل موثر در بروز حریق، درجه حرارت لازم برای انجام اكسیداسیون مواد سوختنی با اكسیژن می‌باشد.

 

ادامه مطلب را مطالعه نمایید....

]]>
246@http://saveh125.ir/ چهارشنبه، 5 اسفند ماه، 1394 ارسال شده توسط mehrdad farsi
مجموعه سوالات بخش دوم کمک های اولیه http://saveh125.ir/234/مجموعه-سوالات-بخش-دوم-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش دوم

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

از چه مانوری می توان برا ی باز کردن انسداد راه هوایی با جسم خارجی استفاده کرد؟

·     مانور هایملیخ

·     مانور سر عقب چانه بالا

·     مانورAED

·     مانورCPR

مهارتهای سه گانه لازم برای احیا قلبی ریوی پایه عبارتند از ؟

·     بازکردن راه هوایی،دادن تنفس مصنوعی،دادن ماساژقلبی

·     دادن شوک،دادن ماساژقلبی،تزریق دارو

·     باز کردن راه هوایی، دادن ماساژقلبی ،دادن شوک

·     دادن شوک ،رگ گیری ،تزریق دارو،

پس از چه مدت از شروع عملیات احیا تنفس را مجددا" چک می نماییم؟

·     3 دقیقه

·     یک دقیقه

·     2 دقیقه

·     5 دقیقه

وضعیت مناسب برای انجام عملیات احیا کدام است؟

·     خوابیده به پشت روی محلی نرم و راحت (مانند تشک فنری)

·     به صورت نیمه نشسته و سر کمی بالا

·     خوابیده به پهلو

·     خوابیده به پشت روی محلی صاف و سفت

www.saveh125.ir

پوست رنگ پریده، آبی تیره، قرمز و زرد به ترتیب می تواند نشانه کدام اختلال باشد؟

·     از دست دادن خون، خفگی، بیماری کبدی یا یرقان،سرمازدگی

·     استرس و شرایط عاطفی، انبساط عروقی، شوک، غش کردن

·     از دست دادن خون، خفگی،مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، یرقان

·     بیماری کبدی یا یرقان،ترس،قرارگرفتن در معرض حرارت،-حمله قلبی

انجام ماساژ قلبی در یک کودک 5 ساله به چه صورت انجام می شود؟

·     گذاشتن نرمی کف دست روی جناق و قفل کردن دست دیگر در پشت ان

·     گذاشتن نرمی کف دست بر روی جناق

·     استفاده از انگشت میانی و انگشت انگشتری

·     استفاده از انگشت شست دو دست

در بزرگسالان محل قرارگیری دست در هنگام ماساژ قلبی کجاست؟

·     یک انگشت پایین تر از خط ما بین دو سر سینه

·     درست وسط قفسه سینه بر روی جناغ

·     پایین پستان چپ

·     هر 3 مورد میتواند صحیح باشد

در احیا دو نفره یک نوزاد نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

·     30 به 2

·     15 به 2

·     15 به 1

·     5 به 1

مراحل احیا قلبی ریوی در بزرگسالان به ترتیب (از راست به چپ) شامل:

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     تماس با 115-ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا

·     ارزیابی بیمار-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار-انجام احیا- ارزیابی صحنه

·     ارزیابی صحنه-ارزیابی بیمار- انجام احیا-تماس با 115-دادن وضعیت مناسب به بیمار

www.saveh125.ir

مراحل ارزیابی بیمار کدام است؟

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی خونریزی های شدید- ارزیابی تنفس

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری- ارزیابی راه هوایی- ارزیابی تنفس-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی آسیب های اسکلتی-ارزیابی خونریزی های شدید-ارزیابی نبض

·     ارزیابی وضعیت هوشیاری-ارزیابی درک محرک های خارجی- ارزیابی تنفس

مهارتهای سه گانه لازم برای احیا قلبی ریوی پایه عبارتند از ؟

·     دادن شوک ،رگ گیری ،تزریق دارو،

·     دادن شوک،دادن ماساژقلبی،تزریق دارو

·     باز کردن راه هوایی، دادن ماساژقلبی ،دادن شوک

·     بازکردن راه هوایی،دادن تنفس مصنوعی،دادن ماساژقلبی

در مواجهه با یک بیمار بیهوش برای بررسی عملکرد قلب در هریک از گروههای سنی نوزاد و بزرگسال به ترتیب به کدام نبض مراجعه میکنید؟

·     داخل بازویی ، گردنی

·     گردنی ، رانی

·     رانی،داخل بازویی

·     در هر 2 مورد گردنی

www.saveh125.ir

نبض کاروتید در کجا حس میشود؟

·     روی گردن

·     قسمت داخلی ران

·     قسمت داخلی بازو

·     قسمت داخلی مچ دست

پس از چه مدت از شروع عملیات احیا تنفس را مجددا" چک می نماییم؟

·     2 دقیقه

·     4 دقیقه

·     یک دقیقه

·     5 دقیقه

در بزرگسالان محل قرارگیری دست در هنگام ماساژ قلبی کجاست؟

·     یک انگشت پایین تر از خط ما بین دو سر سینه

·     پایین پستان چپ

·     درست وسط قفسه سینه بر روی جناغ

·     هر 3 مورد میتواند صحیح باشد

در مبحث احیا قلبی ریوی( CPR ) نوزاد ، کودک و بزرگسال هر یک به ترتیب ،شامل کدام یک از گروههای سنی می شود؟

·     تا 1 سال ،تا 15 سال ،15 سال به بالا

·     تا 2 سال ،تا 5 سال،5 سال به بالا

·     تا 2 سال ،تا 15 سال ،15 سال به بالا

·     تا 1 سال،تا 8 سال ،8 سال به بالا

قرار دادن دست ها در طرفین سر جهت قراردادن بینی در راستای ناف و سر در حالت خنثی کدام مانور بوده و چه فوایدی دارد؟

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از آسیب های نخاعی

·     ثابت نگه داشتن بدن در خط راست- جلوگیری از حرکت یا دستکاری ستون مهره ها

·     گزینه الف و ب

·     مانور سر عقب چانه بالا

در مورد ماساژ قلبی کدام یک صحیح است؟

·     بازوها باید مستقیما بالای بیمار قرار گرفته و پشت و آرنج خم شود

·     سرعت دادن ماساژ در یک بیمار بالغ ،حداقل 100 فشار در دقیقه است

·     بین هر ماساژ ، فشار را از روی قفسه سینه بیمار بر ندارید

·     قفسه سینه باید 1-2 سانتی متر به پایین برود

برای باز کردن راه هوایی فردی که دچار ضربه به گردن است از چه مانوری استفاده می نماییم؟

·     باز کردن فک با فشار

·     سر عقب

·     سر جلو چانه پایین

·     سر عقب چانه بالا

www.saveh125.ir

در چه صورت احیا انجام نمی دهیم؟

·     نداشتن ضربان قلب

·     نداشتن تنفس

·     تغییر رنگ بر اثر نیروی جاذبه (کبودی وابسته به جاذبه)

·     سرد بودن بیمار

• CPR به چه معناست؟

·     اعمال فشار بر روی قفسه سینه به همراه تنفس مصنوعی

·     باز کردن راه هوایی و فراهم سازی امکان تنفس طبیعی برای بیمار

·     نفس مصنوعی در بیماری که اختلالات تنفسی دارد

·     هیچکدام

میزان جابجایی قفسه سینه در ماساژ قلبی در شیرخواران چقدر باید باشد؟

·     بستگی به توان امدادگر دارد

·     به اندازه یک سوم قطر قدامی خلفی (جلو تا پشت) قفسه سینه شیرخوار

·     حدود 4 تا 5 سانتی متر

·     گزینه ب و ج

کدامیک از موارد ذیل اهمیت ارزیابی صحنه حادثه را نشان می دهد؟

·     در نظر گرفتن احتیاطات ضروری در زمینه جدا سازی ترشحات بدن

·     تشخیص عوامل خطر بالفعل و بالقوه در صحنه حادثه

·     تشخیص علل احتمالی منجر به وضعیت فعلی بیمار

·     همه موارد

]]>
234@http://saveh125.ir/ ، -78 فروردين ماه، -621 ارسال شده توسط mehrdad farsi
مجموعه سوالات بخش سوم کمک های اولیه http://saveh125.ir/236/مجموعه-سوالات-بخش-سوم-کمک-های-اولیه/ با سلام

مجموعه سوالات کاربردی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی بخش سوم

سوالات چهار گزینه یی بوده و جواب صحیح به صورت پر رنگ مشخص شده است

وضعیت مناسب برای انجام عملیات احیا کدام است؟

·     به صورت نیمه نشسته و سر کمی بالا

·     خوابیده به پشت روی محلی نرم و راحت (مانند تشک فنری)

·     خوابیده به پشت روی محلی صاف و سفت

·     خوابیده به پهلو

در مواجهه با فرد بی هوش کدامیک از موارد ذیل نادرست است؟

·     با اعمال فشار دهان بیمار را باز کرده و داخل دهان را ارزیابی می کنیم

·     در صورت نبود نبض بدون اتلاف وقت ماساژ قلبی را آغاز می کنیم

·     در صورت داشتن نبض و تنفس ، وی را در وضعیت بهبودی قرار می دهیم

·     در صورت احتمال وقوع آسیب گردنی از سر و گردن بیمار حمایت می کنیم

برای بررسی تنفس بیمار کدام را پیشنهاد می کنید؟

·     دیدن حرکت قفسه سینه

·     شنیدن صدای حرکت هوا

·     احساس حرکت هوا روی گردن امدادگر

·     همه موارد

تا چه زمانیCPR را ادامه می دهیم؟

·     خستگی فرد احیا کننده

·     بیمار تنفس و ضربان خود به خودی داشته باشد

·     یک پزشک و یا واحد احیاء پیشرفته دستور قطع اقدامات را بدهد

·     همه موارد فوق

جمود نعشی چیست؟

·     سفت شدن موقتی عضلات چند ساعت بعد از مرگ

·     تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز یا بنفش در قسمتهایی از بدن که به زمین نزدیکتر است.

·     سفت شدن بدن در هنگام تشنج

·     سفت شدن بدن 5 دقیقه بعد از مرگ

کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

·     مانور هیم لیخ برای برطرف نمودن انسداد کامل راه هوایی به کار می رود

·     مانور سر عقب چانه بالا جهت باز کردن راه هوایی به کار می رود

·     اقداماتABC شامل ارزیابی گردش خون، راه هوایی و تنفس می باشد

·     همه موارد

درمان اولیه در بیماری که دچار ایست قلبی شده و نفس نمی کشد و بیهوش است چیست؟

·     بررسی تنفسی

·     باز کردن راه هوایی

·     CPR

·     شوک

علائم تنفس ناکافی کدام است؟

·     تعداد تنفس آهسته تر ویا تندتر از تعداد طبیعی

·     پوست سرد، رنگ پریده و یا کبود

·     انبساط نامتوازن یا ناکافی قفسه سینه

·     همه موارد

www.saveh125.ir

چه میزان از قلب در سمت چپ بدن نسبت به خط میانی بدن قرار دارد؟

·     قلب بر روی خط میانی بدن واقع شده است

·     تقریباً دو سوم قلب

·     کل قلب

·     نیمی از قلب

شرایط تهدید کننده حیات کدامند؟

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و اسکلتی

·     مشکلات و صدمات ایجاد شده در صورت

·     مشکلات راه هوایی، تنفس و گردش خون

·     همه موارد

ایست قلبی چیست؟

·     عدم پمپاژقلبی به هر دلیل

·     نداشتن هیچگونه فعالیت الکتریکی

·     نبض ضعیف

·     هر سه مورد

www.saveh125.ir

در احیا دو نفره یک نوزاد نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

·     5 به 1

·     30 به 2

·     15 به 1

·     15 به 2

پوست داغ، سرد و خنک به ترتیب می تواند نشانگر کدام موردباشد؟

·     تب،سرمازدگی،شوک

·     شوک، ایست قلبی،قرارگرفتن در معرض سرما

·     گرمازدگی،سرمازدگی،هیپوکسی

·     هیپوکسی، شوک، سرمازدگی

نسبت فشار بر قفسه سینه به نفس درCPR کودکان 8-1 ساله چگونه است؟

·     30 فشار و دو نفس- سرعت اعمال فشار 80 بار در دقیقه

·     30 فشار و دو نفس- سرعت اعمال فشار 100 بار در دقیقه

·     20 فشار و دو نفس- سرعت اعمال فشار 80 بار در دقیقه

·     هیچکدام

علائم انسداد راه هوایی ، در بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری یابیهوش کدامند؟

·     آسیب جدی به سر و صورت و فک ، خون یا سایر موادی که می توانند منجر به انسداد شوند

·     تنفس صدادار مثل خرخر کردن ، زوزه کشیدن یا قل قل کردن سایر صداهای غیر طبیعی تنفسی (تنفس نرمال با هیچ صدایی همراه نمی باشد)

·     تنفس های فوق العاده سطحی یا فقدان تنفس (انسداد راه هوایی می تواند منجر به نارسایی تنفسی و ایجاد تنفس های سطحی یا قطع تنفس شود.)

·     همه موارد

شکستگی دنده ها در احیاء نتیجه چیست؟

·     باقیماندن انگشتان روی دنده ها

·     گاهی قرار گیری درست دستان نیز می تواند با عث شکستگی استخوان و یا غضروف شود.

·     قرار گرفتن کف دست در کنار جناق

·     تمام موارد فوق

جمود نعشی چیست؟

·     سفت شدن بدن 5 دقیقه بعد از مرگ

·     سفت شدن موقتی عضلات چند ساعت بعد از مرگ

·     تغییر رنگ پوست به رنگ قرمز یا بنفش در قسمتهایی از بدن که به زمین نزدیکتر است

·     سفت شدن بدن در هنگام تشنج

www.saveh125.ir

مفهومCPR چیست؟

·     باز کردن راه هوایی و فراهم سازی امکان تنفس طبیعی برای بیمار

·     تنفس مصنوعی در بیماری که اختلالات تنفسی دارد

·     اعمال فشار بر روی قفسه سینه به همراه تنفس مصنوعی

·     هیچکدام

نکات صحیح در مورد دستگاه تنفسی کودکان کدام است؟

·     - دهان و بینی در کودکان کوچک تر از بزرگسالان است و به آسانی دچار انسداد می شود

·     - زبان در کودکان و شیرخواران فضای بیشتری از حلق اشغال می کند و به راحتی می تواند راه حلق را مسدود کند

·     شیرخواران و کودکان یک نای باریک، نرم و انعطاف پذیر دارند که ممکن است آسان تر از بزرگسالان به علت هر گونه تورمی مسدود شود

·     همه موارد

هیپوکسی همان ............................ است؟

·     افزاش فشار خون

·     کاهش اکسیژن خون

·     کاهش قند خون

·     هیچکدام

میزان جابجایی قفسه سینه در ماساژ قلبی در شیرخواران چقدر باید باشد؟

·     بستگی به توان امدادگر دارد

·     به اندازه یک سوم قطر قدامی خلفی (جلو تا پشت) قفسه سینه شیرخوار

·     حدود 4 تا 5 سانتی متر

·     ب و ج

برای دادن ماساژ در یک کودک 5 ساله چگونه عمل می نماییم؟

·     گذاشتن نرمی کف دست روی جناق و قفل کردن دست دیگر در پشت ان

·     استفاده از انگشت شست دو دست

·     گذاشتن نرمی کف دست بر روی جناق

·     استفاده از انگشت میانی و انگشت انگشتری

]]>
236@http://saveh125.ir/ ، -78 فروردين ماه، -621 ارسال شده توسط mehrdad farsi